PEYGAMBERLERİN DUALARI

17.11.2020 09:24

Allah’ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”


“Allah'ım! Öfkenden rızana; cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin.”


“Allah'ım! Nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin (nimet ve sağlığın) bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım.”


“Allah'ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım.”


“Allah'ım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım; zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım.”


“Allah’ım! Dalalete (sapıklığa) düşmekten veya (başkalarını) dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya (başkasını) hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan, sana sığınırım.”


“Allah’ım! Korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en düşük çağının zorluklarından, dünya fitnelerinden ve kabir azabından da sana sığınırım.”


“Allah’ım! şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım.”


“Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden,Cehennemin azabından zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.”


“Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka ilâh yoktur.”


“Allah'ım! Bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl (son nefesime kadar beni sağlıklı eyle). Halîm ve kerîm olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur”


“Allah’ım! Senden hidayet, takva, (sorumluluk bilinci) iffet ve (gönül)  zenginliği isterim.”


“Allah’ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana âfiyet ve (hayırlı) rızık ver.”


“Allah'ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hâl üzere Allah'a hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden

Allah'a sığınırım.”


“Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan doymayan nefisten sana sığınırım.”


“Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allah’ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl.”


“…Allah'ım! Nefsime takvasını (günahlardan sakınma duygusu) ver ve onu (her türlü günahtan) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucusu ve

efendisi de sensin..”


“Allah’ım! Beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle.”


“Allah'ım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik, ne kötü bir sırdaştır.”


“Allah'ım, ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalık nedir bırakmasın.”


“Allah’ım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlâkımı da güzelleştir”


“Allah’ım! (haktan) ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlâktan sana sığınırım.”


“Allah'ım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla.”


“Allah’ım! Bana kendi sevgini ve Senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver.”


“Allah’ım! Harama bulaşmaktansa, helalinle yetineyim. Beni lütfunla (zengin kılarak) Senden başkasına muhtaç etme.”

“Allah’ım! Seni anmak,sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.”


“Allah’ım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil.”


“Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla  işitendir, hakkıyla bilendir.”


“Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah’a hamdolsun.”


“Allah’ım! (rahmetini) umarak, (azabından) korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.”


“Allah'ım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve  büyük günahların açığındanda gizlisinden de uzaklaştır.”


“Allah’ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle, dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru.”


“Allah’ım! Dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki o benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda hertürlü

hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de hertürlü şerlerden muhafaza eyle.”


“Allah’ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet.”


Allah’ım! Şüphesiz ben nefsime çok zulmettim, günahları bağışlayacak olan yalnız Sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et, çünkü bağışlaması

ve rahmeti çok olan sadece Sensin”


“Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Sen'den başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum. Gücüm yettiğince (ezelde) sana verdiğim sözümde ve vaadimde durmaktayım. İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lutfettiğin, nimetlerini i'tirâfederim, günahımı da i'tirâfederim. Beni affet çünkü günahları ancak Sen affedersin”


“Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, işimdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla.


Allah’ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların hepsi bende vardır. Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçirende sen, geride bırakanda Sensin. Senin her şeye gücün yeter.”


“Allah'ım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır."


“Allah’ım!Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah’ım! Senin sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.”


“Allah'ım! Senin rızân için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum.”


Rabbim! Gönlüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimden (şu) bağı çöz ki sözümü anlasınlar. (Taha 20/25-28)


Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim! (Mü'minun 23/97-98)


Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardımcı bir güç ver! (Isra 17/80)


Rabbim! Beni bereketli bir yere yerleştir. Sen, ağırlayanların en hayırlısısın. (Mü'minun 23/29)


Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı işleri yapmamı nasip et. Neslimden

gelenleri de iyi kimselerden eyle. Ben sana döndüm ve elbette ki Müslünmanlardanım. (Ahkaf 46/15)


Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı işler yapmamı nasip et. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat! (Neml 27/19)


Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; Rabbimiz! Duamı da kabul eyle!(İbrahim 14/40)


Rabbim! Hakkında bilgim olmayan bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, ben

ziyana uğrayanlardan olurum! (Hud 11/47)


Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla. (Kasas 28/16)


Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin! 


Rabbim! Beni bağışla ve merhamet et! Sen merhametlilerin en hayırlısısın. (Mu'minun 23/118)


Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helakini arttır! (Nuh 71/28)


Rabbim! (Onlar hakkında) adaletinle hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahman'dır. Sizin anlattıklarınıza karşı yardımı umulandır. (Enbiya 21/112)


Rabbimiz! Biz iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi cehennem azabından koru! (Al-i İmran 3/16)


Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber'e uyduk. Bizi şahitlerden yaz! (Al-i İmran 3/53)


Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet ver. Lütfu en bol olan sensin. (Al-i İmran 3/8)


Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez. (Al-i İmran 3/9)


Rabbimiz! Gerçekten biz, 'Rabbinize inanın!' diye imana çağıran bir davetçiyi (Peygamber'i) işittik ve hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, Rabbimiz! (Al-i İmran 3/193)


Rabbimiz! Peygamberlerine vadettiklerini bize de ver ve kıyamet gününde bizi rezil etme! Şüphesiz sen sözünden caymazsın! (Al-i İmran 3/194)


Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve bize, (şu) durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla! (Kehf 18/10)


Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi affet, bize acı! Sen, merhametlilerin en hayırlısısın! (Mü'minun 23/119)


Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin! (Haşr 59/10)


Rabbimiz! Ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. (Mümtehıne 60/4)


Rabbimiz! Şüphesiz ki bizim gizlediğimizi de açıkladığımızı da sen bilirsin. Çünkü yerde de, gökte de hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. (İbrahim 14/38)


Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl! (Furkan 25/74)


Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövebemizi kabul et; zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli  olan ancak sensin! (Bakara 2/128)


Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahitette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! (Bakara 2/201)


Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve mü'minleri bağışla! (İbrahim 14/41)


Rabbimiz! Sabır yağdır üzerimize, sabit kıl ayaklarımızı ve kafir topluma karşı bize yardım et! (Bakara 2/250)


Rabbimiz! Sabır yağdır üzerimize, Müslüman olarak al canımızı! (A'raf 7/126)


Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutuma. Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et! (Bakara 2/286)


Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla; ayaklarımızı sabit kıl; Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et! (Al-i İmran 3/147)


Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. (A'raf 7/23)


Rabbimiz! Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı devamlıdır. (Furkan 25/65)


Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yolunda gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! (Mü'min 40/7)


Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerin fitnesine düşürme, bizi bağışla! Rabbimiz! Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin! (Mümtehıne 60/5)


Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin! (Tahrim 66/8)


Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. (Fatır 35/34)


Kudret ve şeref sahibi olan senin Rabbin, onların nitelendirdiği şeylerden yücedir. Peygamberlere selam, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. (Saffat 37/180-182)


Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma! (A'raf 7/47)


Hz.Adem(a.s) ve Hz. Havva'nın Duası (Araf-23) : Ey Bizim Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Şayet

sen kusurumuzu örtüp, bize merhamet buyurmazsan, en büyük kayba  uğrayanlardan oluruz.


Hz.Nuh(a.s)'ın Duası (Nuh-28) : Ya Rabbi, beni, anamı, babamı ve evime mü'min olarak girenleri, erkek ve kadın olarak bütün mü'minleri affeyle.


Hz.Nuh(a.s)'ın Duası (Hud-47) : Hakkında kesim bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni affetmez, bana merhamet etmezsen, her şeyi kaybedenlerden olurum.


Hz.Nuh(a.s)'ın Duası (Kamer-10) : Ya Rabbi ben mağlubum. Artık sen bana yardım eyle.


Hz.İbrahim(a.s)'ın Duası (İbrahim-40) :Ya Rabbi, neslimden çoğunu namazı devamlı

olarak ve gereğince kılan kullarından eyle. Duamı lütfen kabul buyur Ya Rabbi.


Hz.İbrahim(a.s)'ın Duası (İbrahim-41) : Ey Rabbimiz, beni, ana babamı ve bütün mü'minleri kıyamet günü affeyle.


Hz.İbrahim(a.s)'ın Duası (Şuara-83) : Ya Rabbi bana hikmet ver ve beni salihler  arasına dahil eyle.


Hz.İbrahim(a.s)'ın Duası (Saffat-100) : Ya Rabbi salih evlatlar lütfet bana.


Hz.Musa(a.s)'ın Duası (Kasas-16) :Ya Rabbi ben kendime yazık ettim. Affeyle beni.


Hz.İbrahim(a.s)'ın Duası (Mümtehıne-4) :Ey Yüce Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız.


Hz.İbrahim(a.s)'ın Duası (Mümtehıne-5) : Ey Yüce Rabbimiz, bizi kafirlere deneme konusu kılma, affet bizi. Çünkü sen Aziz ve Hakimsin; mutlak galib, tam hüküm ve hikmet sahibisin


Hz.Lut(a.s)'ın Duası (Ankebut-)30 : Ya Rabbi, bu müfsitler, bu bozguncular gürühuna karşı bana sen yardım eyle. Hz.İsmail(a.s) ve Hz.İbrahim(a.s)'ın Duası


(Bakara-127) : Ey bizim Kerim Rabbimiz! Yaptığımız bu işi kabul buyur bizden. Hakkıyla işiten ve hakkıyla bilen ancak sensin.


Hz.İsmail(a.s) ve Hz.İbrahim(a.s)'ın Duası (Bakara-128) : Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.


Hz.Yusuf(a.s)'ın Duası (Yusuf-101) : Ey gökleri ve yeri yaratan. Dünyada da, ahirettede Meevlam, yardımcım Sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni salihler (iyi insanlar) zümresine dahil eyle. 

Hz.Yakup(a.s)'ın Duası (Yusuf-86) : Sıkıntımı, keder ve üzüntümü sadece Allah'a arzediyorum.


Hz.Eyüb(a.s)'ın Duası (Enbiya-83) : Ya Rabbi bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın. 


Hz.Yunus(a.s)'ın Duası (Enbiya-87) : Ya Rabbi Sensin ilah, senden başka yoktur ilah. Sübhansın, bütün noksanlıklardan münezzehsin.Yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim.


Hz.Musa(a.s)'ın Duası (Araf-143) : Sübhansın Ya Rabbi, tevbe ettim. Her noksanlıktan münezzeh olduğun gibi dünyada seni görmemizden de münezzehsin. Ben iman edenlerin ilkiyim.


Hz.Musa(a.s)'ın Duası (Araf-151) : Ya Rabbi, beni ve kardeşimi affet. Rahmetine bizi de dahil et; çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi sensin.


Hz.Musa(a.s)'ın Duası (Araf-155) : Sensin bizim mevlamız, affet bizi, merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.


Hz.Musa(a.s)'ın Duası (Araf-156) : Bize bu dünyada da ahirette de iyilik nasip et. Biz sana yöneldik, senin yolunu tuttuk.


Hz.Musa(a.s)'ın Duası (Taha-25-27) : Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin bağını çöz. Ta ki sözümü anlasınlar. 


Hz.Musa(a.s)'ın Duası (Mü'min-27) : Ben, ahirete, hesap gününe inanmayan her kibirli ve zorbadan benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım.


Hz.Süleyman(a.s)'ın Duası (Neml-19) : Ya Rabbi, beni nefsime öyle hakim kıl ki gerek bana gerek ana-babama ihsan ettiğin nimetlereşükredeyim. Seni razı edecek güzel ve makbul işler yapabileyim. Bir de, lütfedip beni salih kulların arasına dahil eyle.


Hz.Süleyman (a.s)'ın Duası (Sad-35) : Ya Rabbi affet beni ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hakimiyet lutfet.Çünkü sen lütufları son derece bol olan Vehhabsın.


Hz.Zekeriya(a.s)'ın Duası (Al-i İmran-38) : Ya Rabbi, bana senin tarafından tertemiz, hayırlı zürriyet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen dualar işitip icabet edensin.


Hz.Muhammed(s.a.v.)'in Duası (İsra-80) : Ya Rabbi, gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasip et ve kendi katından beni destekleyecekkuvvetli bir delil ver bana.


Hz.Muhammed(s.a.v.)'in Duası (İsra-80) : Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona dayanırım. Çünkü O, büyük Arşın, muazzam hükümranlığın sahibidir.


Hz.Muhammed(s.a.v.)'in Duası(Tevbe-129) : Allah'ım, ey yerleri ve gökleri yaratan! Ey görünen görünmeyen ne varsa bilen. Hakkında ihtilaf ettikleri her meselede kulların arasında sen elbette hükmedeceksin. Ben bu güven içinde bekliyor ve sabrediyorum.


Hz.Muhammed(s.a.v.)'in Duası  (Zümer-46) : Ya Rabbi adaletle hükmünü ver. Rabbimiz Rahmandır. Sizin bunca isnat ve iftiralarınıza karşı Müsteandır. (Yardım istenilecek  olan yine O'dur.)


Meleklerin Mü'minlere Duası (Mü'min-7) : Ey ulu Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır! O halde tevbe edenler ve senin yoluna tabi olanları mağfiret eyle ve onları o cehennem azabından koru!----------------------------------------------------------------------------------------

Peygamber makamının yapımına katkıda bulunur musunuz?


Üzeyir Aleyhisselâm'ın makamı hayırseverlerin Ahsen Vakfı'na yaptıkları destek ile yenilenmektedir. yorum ekle

Diğer Haberler

 • ALLAH DOSTLARINI UNUTMAYA...

  Peygamber makamının yapımına katkıda bulunur musunuz?Kuran-ı Kerim’de Tevbe Suresi’nin 30. Ayet-i Kerime'sinde geçen, Bakara Sure-i Şerif’inde i...

 • Peygamber makamına destek...

  Peygamber makamının yapımına katkıda bulunur musunuz?Kuran-ı Kerim’de Tevbe Suresi’nin 30. Ayet-i Kerime'sinde geçen, Bakara Sure-i Şerif’inde i...

 • PEYGAMBER MAKAMINDA ADINI...

  Peygamber makamının yapımına katkıda bulunur musunuz?Kuran-ı Kerim’de Tevbe Suresi’nin 30. Ayet-i Kerime'sinde geçen, Bakara Sure-i Şerif’inde i...

 • Adam Olmak...

  Bizim kültürümüzde “adam”ın tam karşılığı “insân-ı kâmil”dir. Böyle olduğu içindir ki her insan “adam” değildir. Hele “beşer” ile “adam”...

 • Diyauddin Hazretlerinin K...

  Ahsen Vakfı tarafından Şeyh Muhammed Diyauddin (k.s.) köyüne Cami ile Lojman yapılarak hizmete sunuldu. Ahsen Vakfı tarafından Batman’ın Koz...

 • Hizmete Talip Oldu...

  Doğu ve Güneydoğunun bakımsız haldeki önemli şahsiyetlerin makam ve türbelerini projelendirerek adeta yeniden inşa eden Dini, Tarihi ve Kültürel Önem ...

 • Cennet kendini gösterecek...

  Ahsen Vakfı Başkanı Hacı Rasim Tekeci, Peygamberler Diyarı Eğil'deki 7500 metrekarelik türbe alanının sulama sistemi için Ankara'ya gitti. Diyarbakı...

 • İslam'da Borç Vermek Alma...

  İslam'da Borç Vermek Almak İslam'da borç vermenin fazileti.....İslam'da borcunu ödememenin cezası....İslam hukukunda borç akdi....Borcunu istemek ...