ALLAH DOSTLARINI UNUTMAYALIM

ALLAH DOSTLARINI UNUTMAYALIM

Peygamber makamının yapımına katkıda bulunur musunuz?

Kuran-ı Kerim’de Tevbe Suresi’nin 30. Ayet-i Kerime'sinde geçen, Bakara Sure-i Şerif’inde ise bir menkıbesine de işaret edilen Üzeyir Aleyhisselam'ın makamı Adıyaman'ın Gerger ilçesi Siver köyündedir.


En son Osmanlı döneminde onarım gören Üzeyir Aleyhisselâm'ın makamı bakımsızlıktan yıkılmak üzere iken, devreye giren Ahsen Vakfı tarafından bakım ve onarıma alınmıştır. 


Adıyaman Valiliği ve Gerger Kaymakamlığı'nın izni çerçevesinde hazırlanan proje hayata geçirildi. 


Üzeyir Aleyhisselâm'ın makamı hayırseverlerin Ahsen Vakfı'na yaptıkları destek ile yenilenmektedir. 


Peygamber makamınının yapımına katkıda bulunmak isterseniz sitemiz üzerinden bağış yapabilirsiniz. 

PEYGAMBERLER VE ALLAH DOSTLARI


YARABBİ AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI SEVDİKLERİNİN HATIRINA DUALARIMIZI KABUL EYLE. İSİMLERİ YAZILI OLANLARININ ŞANLARINI YÜCE EYLE.. ONLARA ÖYLE BİR NUR VER Kİ, GÖRENLER SUBHANALLAH DİYEREK AZAMETİN KARŞISINDA SECDEYE KAPANSIN..01. Seyyidüna ve nebiyyüna Muhammed el-Muhaciri (Sallallahu teala aleyhi ve sellem)
Hz Âdem (a.s.) 
Hz. İdris (a.s.)
Hz. Nuh (a.s.)
Hz. Hud (a.s.)
Hz. Salih (a.s.)
Hz. İbrahim (a.s.)
Hz. Lût (a.s.)
Hz. İsmail (a.s.)
Hz. İshak (a.s.)
Hz. Yakup (a.s.)
Hz. Yusuf (a.s.)
Hz. Şuayb (a.s.)
Hz. Musa (a.s.)
Hz. Harun (a.s.)
Hz. Davud (a.s.)
Hz. Süleyman (a.s.)
Hz. Eyyub (a.s.)
Hz. Zülküf (a.s.)
Hz. Yunus (a.s.)
Hz. İlyas (a.s.)
Hz. Elyesa (a.s.)
Hz. Zekeriyya (a.s.)
Hz. Yahya (a.s.)
Hz. İsa (a.s.)
Hz. Hızır Aleyhisselam
Hz. Asiye Allah ondan razı olsun
Hz. Meryem Allah ondan razı olsun
1. Hz. Hatice (ra)
2. Hz. Sevde binti Zem’a (ra);
3. Hz. Aişe (ra);
4. Hz. Hafsa binti Ömer (ra); 
5. Hz. Zeynep binti Huzeyme (ra);
6. Hz. Zeyneb binti Cahş (ra);
7. Hz. Ümmü Seleme (ra);
8. Hz. Ümmü Habîbe (Remle binti Ebî Süfyan) (ra);
9. Hz. Cüveyriye binti Hâris (ra);
10. Hz. Safiyye binti Huyey (ra);
11. Hz. Mâriyetü’l-Kıbtiyye (Ümmü İbrahim) (ra);
12. Meymûne binti Hâris (ra).
02. Seyyidüna Ebû Bekir Sıddıyk el-Muhaciri (R.A.)
03. Seyyidüna Ömer ibnü'l-Hattab el-Muhaciri (R.A.)
04. Seyyidüna Osman ibn-i Affan el-Muhaciri (R.A.)
05. Seyyidüna Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.)
06. Seyyidüna Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R.A.)
07. Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhaciri (R.A.)
08. Seyyidüna Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R.A.)
09. Seyyidüna Sa'd bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R.A.)
10. Seyyidüna Said ibn-i Zeyd el-Muhaciri (R.A.)
11. Seyyidüna Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri (R.A.)
12. Seyyidüna Übeyy ibn-i Ka'b el-Hazreci (R.A.)
13. Seyyidüna el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhaciri (R.A.)
14. Seyyidüna el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhaciri (R.A.)
15. Seyyidüna Es'ad ibn-i Yezîd el-Hazreci (R.A.)
16. Seyyidüna Enes Mevla Rasülillah el-Muhaciri (R.A.)
17. Seyyidüna Enes ibn-i Muaz el-Hazreci (R.A.)
18. Seyyidüna Enes ibn-i Katadet'el-Evsi (R.A.)
19. Seyyidüna Evs ibn-i Sabit el-Hazreci (R.A.)
20. Seyyidüna Evs ibn-i Havli el-Hazreci (R.A.)
21. Seyyidüna İyas ibn-i Evs el-Evsi (R.A.)
22. Seyyidüna İyas ibn'il-Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)
23. Seyyidüna Büceyr ibn-i Ebi Büceyr el-Hazreci (R.A.)
24. Seyyidüna Bahhas ibn-i Sa'lebe el-Hazreci (R.A.)
25. Seyyidüna el-Bera bin Ma'rur el-Hazreci (R.A.)
26. Seyyidüna Besbese bin Amr el-Hazreci (R.A.)
27. Seyyidüna Bişr ibn'il-Bera el-Hazrecî (R.A,)
28. Seyyidüna Beşir ibn-i Said el-Hazrecî (R.A.)
29. Seyyidüna Bilal ibn-i Rebah el-Muhaciri (R.A.)
30. Seyyidüna Temim Mevla Hıraş el-Hazreci (R.A.)
31. Seyyidüna Temim Mevla Beni Ganem bin es-Silm el-Evsî (R.A.)
32. Seyyidüna Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (R.A.)
33. Seyyidüna Sabit ibn-i Akram el-Evsi (R.A.)
34. Seyyidüna Sabit ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.)
35. Seyyidüna Sabit ibn-i Halid el-Hazrecî (R.A.)
36. Seyyidüna Sabit ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
37. Seyyidüna Sabit ibn-i Hezzal el-Hazrecî (R.A.)
38. Seyyidüna Sa'lebe bin Hatim el-Evsî (R.A.)
39. Seyyidüna Sa'lebe bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
40. Seyyidüna Sa'lebe bin Aneme el-Hazreci (R.A.)
41. Seyyidüna Sıkf ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)
42. Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Riyab el-Hazrecî (R.A.)
43. Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Amr el-Hazreci (R.A.)
44. Seyyidüna Cebbar ibn-i Sahr el-Hazrecî (R.A.)
45. Seyyidüna Cübr ibn-i Atik el-Evsi (R.A.)
46. Seyyidüna Cübeyr ibn-i İyas el-Evsi (R.A.)
47. Seyyidüna Hamza bin Abd'il-Muttalib el-Muhaciri (R.A.)
48. Seyyidüna el-Haris ibn-i Enes el-Evsi (R.A.)
49. Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Rafi' el-Evsi (R.A.)
50. Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Muaz el-Evsî (R.A.)
51. Seyyidüna el-Haris ibn-i Hatib el-Evsî (R.A.)
52. Seyyidüna el-Haris ibn-i Ebî Hazme el-Evsi (R.A.)
53. Seyyidüna el-Haris ibn-i Hazme el-Hazreci (R.A.)
54. Seyyidüna el-Haris ibn-i Simme el-Hazrecî (R.A.)
55. Seyyidüna el-Haris ibn-i Arfece el-Evsi (R.A.)
56. Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Evsî (R.A.)
57. Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
58. Seyyidüna el-Haris ibn'un-Nu'man ibn-i Ümeyye el-Evsi (R.A.)
59. Seyyidüna Harise bin Süraka el-Hazrecî (R.A.) (ŞEHİD)
60. Seyyidüna Harise bin Nu'man el-Hazreci (R.A.)
61. Seyyidüna Hatıb ibn-i Ebi Beltea el-Muhaciri (R.A.)
62. Seyyidüna Hatıb ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)
63. Seyyidüna el-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî (R.A.)
64. Seyyidüna Habîb ibn-i Esved el-Hazrecî (R.A.)
65. Seyyidüna Haram ibn-i Milhan el-Hazreci (R.A.)
66. Seyyidüna Hureys ibn-i Zeyd el-Hazreci (R.A.)
67. Seyyidüna el-Husayn ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A)
68. Seyyidüna Hamza bin el-Mumeyyir el-Hazreci (R.A.)
69. Seyyidüna Harice bin Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
70. Seyyidüna Halid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî (R.A.)
71. Seyyidüna Halid ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
72. Seyyidüna Habbab ibn'ül-Eret el-Muhaciri (R.A.)
73. Seyyidüna Habbab Mevla Utbe el-Muhaciri (R.A.)
74. Seyyidüna Hubeyb ibn-i İsaf el-Hazreci (R.A.)
75. Seyyidüna Hıdaş ibn-i Katade el-Evsi (R.A.)
76. Seyyidüna Hıraş ibn'is-Sımme el-Hazrecî (R.A.)
77. Seyyidüna Hureym ibn-i Fatik el-Muhacirî (R.A.)
78. Seyyidüna Hallad ibn-i Rafi' el-Hazreci (R.A.)
79. Seyyidüna Hallad ibn-i Süveyd el-Hazrecî (R.A.)
80. Seyyidüna Hallad ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
81. Seyyidüna Hallad ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
82. Seyyidüna Huleyd ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.»
83. Seyyidüna Halife bin Adiyy el-Hazrecî (R.A.)
84. Seyyidüna Huneys ibn-i Hazafe el-Muhaciri (R.A.)
85. Seyyidüna Havvat ibn-i Cübeyr el-Evsî (R.A.)
86. Seyyidüna Havli bin Ebî Havli el-Muhaciri (R.A.)
87. Seyyidüna Zekvan ibn-i Ubeyd el-Hazrecî (R.A.)
88. Seyyidüna Zü'ş-Şimaleyn ibn-i Abd Amr el-Muhaciri (R.A.) (ŞEHİD)
89. Seyyidüna Raşid ibn-i Mualla el-Hazrecî (R.A.)
90. Seyyidüna Rafi bin Haris el-Hazreci (R.A.)
91. Seyyidüna Rafi' bin Ğunecde el-Evsî (R.A.)
92. Seyyidüna Rafi' bin Malik el-Hazrecî (R.A.)
93. Seyyidüna Rafi'ibn'ül-Muall el-Hazrecî (R.A.) (ŞEHİD)
94. Seyyidüna Rafi' bin Yezîd el-Evsi (R.A.)
95. Seyyidüna Rib'ıy bin Rafi' el-Evsî (R.A.)
96. Seyyidüna er-Rebi'ibn-ü İyas el-Hazrecî (R.A.)
97. Seyyidüna Rabia bin Eksem el-Muhaciri (R.A.)
98. Seyyidüna Ruhayle bin Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.)
99. Seyyidüna Rifaa bin Haris el-Hazreci (R.A.)
100.Seyyidüna Rifaa bin Rafi' el-Hazrecî (R.A.)
101.Seyyidüna Rifaa bin Abd'il Münzir el-Evsî (R.A.)
102.Seyyidüna Rifaa bin Amr el-Hazreci (R.A.)
103.Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam (R.A.)
104.Seyyidüna Ziyad ibn'is-Seken el-Evsî (R.A.)
105.Seyyidüna Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî (R.A.)
106.Seyyidüna Ziyad ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
107.Seyyidüna Zeyd ibn-i Eslem el-Evsi (R.A.)
108.Seyyidüna Zeyd ibn-i Harise el-Muhaciri (R.A.)
109.Seyyidüna Zeyd ibn'ül-Hattab el-Muhaciri (R.A.)
110.Seyyidüna Zeyd ibn'ül-Müzeyyen el-Hazrecî (R.A.)
111.Seyyidüna Zeyd ibn'ül-Mualla el-Hazrecî (R.A.)
112.Seyyidüna Zeyd ibn-i Vedia el-Hazreci (R.A.)
113.Seyyidüna Salim Mevla Ebî Huzeyfe el-Muhaciri (R.A.)
114.Seyyidüna Salim ibn-i Umeyr el-Evsî (R.A.)
115.Seyyidüna es-Saib ibn-i Osman el-Muhaciri (R.A)
116.Seyyidüna Sebre bin Fatik el-Muhaciri (R.A.)
117.Seyyidüna Süraka bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
118.Seyyidüna Süraka bin Ka'b el-Hazreci (R.A.)
119.Seyyidüna Sa'd Mevla Hatıb el-Muhaciri (R.A.)
120.Seyyidüna Sa'd ibn'i Havle el-Muhaciri (R.A.)
121.Seyyidüna Sa'd ibn'i Hayseme el-Evsî (R.A.) (ŞEHİD)
122.Seyyidüna Sa'd ibn'ür-Rebi el-Hazrecî (R.A.)
123.Seyyidüna Sa'd ibn-i Zeyd el-Evsi (R.A.)
124.Seyyidüna Sa'd ibn-i Sa'd el-Hazrecî (R.A.)
125.Seyyidüna Sa'd ibn-i Sehi el-Hazreci (R.A.)
126.Seyyidüna Sa'd ibn-i Ubade el-Hazrecî (R.A.)
127.Seyyidüna Sa'd ibn-u Ubeyd el-Evsi (R.A.)
128.Seyyidüna Sa'd ibn-i Osman el-Hazrecî (R.A.)
129.Seyyidüna Sa'd ibn-i Muaz el-Evsi (R.A.)
130.Seyyidüna Süflan ibn-i Bişr el-Hazrecî (R.A.)
131.Seyyidüna Seleme bin Eslem el-Evsî (R.A.)
132.Seyyidüna Süleym ibn-ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)
133.Seyyidüna Seleme bin Selame el-Evsi (R.A.)
134.Seyyidüna Selît' ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
135.Seyyidüna Süleym ibn-ül Haris el-Hazrecî (R.A.)
136.Seyyidüna Süleym ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
137.Seyyidüna Süleym ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
138.Seyyidüna Süleym ibn-i Milhan el-Hazrecî (R.A.)
139.Seyyidüna Simak ibn-i Sa'd el-Hazrecî (R.A.)
140.Seyyidüna Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhaciri (R.A.)
141.Seyyidüna Sinan ibn-i Sayfi el-Muhaciri (R.A.)
142.Seyyidüna Sehl ibn-i Huneyf el-Evsî (R.A.)
143.Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi' el-Hazrecî (R.A.)
144.Seyyidüna Sehl ibn-i Atik el-Hazreci (R.A.)
145.Seyyidüna Sehl ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
146.Seyyidüna Sehl ibn-i Vehb el-Muhaciri (R.A.)
147.Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi' el-Hazrecî (R.A.)
148.Seyyidüna Sevad ibn-i Zerin el-Hazrecî (R.A.)
149.Seyyiduna Sevad ibn-i Ğaziyye el-Hazrecî (R.A.)
150.Seyyidüna Süveybıt ibn-i Harmele el-Muhaciri (R.A.)
151.Seyyidüna Şüca' ibn-i Ebi Vehb el-Muhaciri (R.A.)
152.Seyyidüna Şerik ibn-i Enes el-Evsî (R.A.)
153.Seyyidüna Şemmas ibn-i Osman el-Muhaciri (R.A.)
154.Seyyiduna Sabiyh Mevla Eb'l-As el-Muhaciri (R.A.)
155.Seyyidüna Safvan ibn-i Vehb el-Muhaciri (R.A.) (ŞEHİD)
156.Seyyidüna Şuheyb ibn-i Sinan el-Muhaciri (R.A.)
157.Seyyidüna Sayfi bin Sevad el-Hazreci (R.A.)
158.Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Harise el-Hazreci (R.A.)
159.Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
160.Seyyidüna Damre bin Amr el-Hazreci (R.A.)
161.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A.)
162.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)
163.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Nu'man el-Hazrecî (R.A.)
164.Seyyidüna Tuleyb ibn-u Umeyr el-Muhaciri (R.A.)
165.Seyyidüna Asım ibn-i Sabir el-Evsî (R.A.)
166.Seyyidüna Asım ibn-i Adiyy el-Evsî (R.A.)
167.Seyyidüna Asım ibn-i Ukeyr el-Hazrecî (R.A.)
168.Seyyidüna Asım ibn-i Kays el-Evsi (R.A.)
169.Seyyiduna Akıl ibn'ül-Bükeyr el-Muhaciri (R.A.) (ŞEHİD)
170.Seyyidüna Amir ibn-i Ümeyye el-Hazreci (R.A.)
171.Seyyidüna Amir ibn-i Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)
172.Seyyiduna Amir ibn-i Rebia el-Muhacirî (R.A.)
173.Seyyidüna Amir ibn-i Sa'd el-Hazrecî (R.A.)
174.Seyyidüna Amir ibn-i Seleme el-Hazrecî (R.A.)
175.Seyyidüna Amir ibn-i Füheyre el-Muhaciri (R.A.)
176.Seyyidüna Amir ibn-i Muhalled el-Hazrecî (R.A.)
177.Seyyidüna Amir ibn-i Yezîd el-Evsî (R.A.)
178.Seyyidüna Ayiz ibn-i Maıs el-Hazreci (R.A.)
179.Seyyidüna Abbad ibn-i Bişr el-Evsi (R.A.)
18O.Seyyidüna Abbad ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
181.Seyyidüna Ubade bin Samit el-Hazrecî (R.A.)
182.Seyyidüna Abdullah ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.)
183.Seyyidüna Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsî (R.A.)
184.Seyyidüna Abdullah ibn-i Çahş el-Muhaciri (R.A.)
185.Seyyidüna Abdullah ibnü'l-Ced el-Hazrecî (R.A.)
186.Seyyidüna Abdullah ibn'ül-Humeyyir el-Hazreci (R.A.)
187.Seyyiduna Abdullah ibn'ür-Rebi el-Hazreci (R.A.)
188.Seyyidüna Abdullah ibn-i Revaha el-Hazrecî (R.A.)
189.Seyyidüna Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazreci (R.A.)
190.Seyyidüna Abdullah ibn-i Süraka el-Muhaciri (R.A.)
191.Seyyidüna Abdullah ibn-i Seleme el-Evsi (R.A.)
192.Seyyidüna Abdullah ibn-i Sehi el-Evsi (R.A.)
193.Seyyidüna Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhaciri (R.A.)
194.Seyyidüna Abdullah ibn-i Şerik el-Evsi (R.A.)
195.Seyyidüna Abdullah ibn-i Tarık el-Evsi (R.A.)
196.Seyyidüna Abdullah ibn-i Amir el-Hazreci (R.A.)
197.Seyyidüna Abdullah ibn-i Abd-i Menaf el-Hazreci (R.A.)
198.Seyyidüna Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazrecî (R.A.)
199.Seyyidüna Abdullah ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
200.Seyyidüna Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazrecî (R.A.)
201.Seyyidüna Abdullah ibn-i Kays bin Halid el-Hazrecî (R.A.)
202.Seyyiduna Abdullah ibn-i Kays bin Sayfi el-Hazrecî (R.A.)
203.Seyyidüna Abdullah ibn-i Ka'b el-Hazrecî (R.A.)
204.Seyyidüna Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhaciri (R.A.)
205.Seyyidüna Abdullah ibn-i Mes'ud el-Muhacirî (R.A.)
206.Seyyidüna Abdullah ibn-i Maz'un el-Muhacirî (R.A.)
207.Seyyidüna Abdullah ibn-i Numan el-Muhacirî (R.A.)
208.Seyyidüna Abd-i Rabb ibn-i Cebr el-Evsî (R.A.)
209.Seyyiduna Abdurrahman ibn-i Cebr el-Evsi (R.A.)
210.Seyyidüna Abdet'el-Haşhaş el-Hazrecî (R.A.)
211.Seyyidüna Abd ibn-i Amir el-Hazrecî (R.A.)
212.Seyyidüna Ubeyd ibn'ut-Teyyihan ey-Evsî (R.A.)
213.Seyyidüna Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
214.Seyyidüna Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd el-Evsi (R.A.)
215.Seyyidüna Ubeyde bin Haris el-Muhaciri (R.A.)
216.Seyyidüna Utban ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)
217.Seyyidüna Utbe bin Rebıa el-Hazrecî (R.A.)
218.Seyyidüna Utbe bin Abdullah el-Hazrecî (R.A.)
219.Seyyidüna Utbe bin Gazvan el-Muhacirî (R.A.)
220.Seyyidüna Osman ibn-i Maz'un el-Muhacirî (R.A.)
221.Seyyidüna el-Aclan ibn'ün Nu'man el-Hazrecî (R.A.)
222.Seyyidüna Adiyy ibn-i Ebi Zağba el-Hazreci (R.A.)
223.Seyyidüna İsmet'übn'ül-Husayn el-Hazrecî (R.A.)
224.Seyyidüna Usaymet'ül-Hazreci (R.A.)
225.Seyyidüna Atıyye bin Nüveyre el-Hazrecî (R.A.)
226.Seyyidüna Ukbe bin Amir el-Hazrecî (R.A.)
227-Seyyidüna Ukbe bin Osman el Hazrecî (R.A.)
228.Seyyiduna Ukbe bin Vehb el-Hazreci (R.A.)
229.Seyyidüna Ukbe bin Vehb el-Muhacirî (R.A.)
230.Seyyidüna Ukkaşe bin Mıhsan el-Muhacirî (R.A.)
231.Seyyidüna Amman ibn-i Yasir el-Muhacirî (R.A.)
232.Seyyidüna Umare bin Hazm el-Hazrecî (R.A.)
233.Seyyidüna Umare bin Ziyad el-Evsî (R.A.)
234.Seyyidüna Amr ibn-i İyas el-Hazrecî (R.A.)
235.Seyyidüna Amr ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.)
236.Seyyidüna Amr ibn'ül-Cemuh el-Hazrecî (R.A.)
237.Seyyidüna Amr ibn'ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)
238.Seyyidüna Amr ibn'ül Haris el-Muhacirî (R.A.)
239.Seyyidüna Amr ibn-i Süraka el-Muhaciri (R.A.)
240.Seyyidüna Amr ibn-i Ebi Şerh el-Muhaciri (R.A.)
241.Seyyidüna Amr ibn-i Talk el-Hazreci (R.A.)
242.Seyyidüna Amr ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
243.Seyyidüna Amr ibn-i Muaz el-Evsî (R.A.)
244.Seyyidüna Umeyr ibn-i Haram el-Evsî (R.A.)
245.Seyyidüna Umeyr ibn'ül Humam el-Hazrecî (R.A.) (ŞEHİD)
246.Seyyidüna Umeyr ibn'ül-Amir el-Hazrecî (R.A.)
247.Seyyidüna Umeyr ibn-i Avf el-Muhacirî (R.A.)
248.Seyyidüna Umeyr ibn-i Ma'bed el-Evsî (R.A.)
249.Seyyidüna Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhacirî (R.A.) (ŞEHİD)
250.Seyyidüna Avf ibn'ül-Haris el-Hazreci (R.A.)
251.Seyyidüna Uveym ibn-i Saide el-Evsî (R.A.)
252.Seyyidüna İyaz ibn-i Züheyr el-Muhacirî (R.A.)
253.Seyyidüna Ğannam ibn-i Evs el-Hazrecî (R.A.)
254.Seyyiduna el-Fakih ibn-i Bişr el-Hazrecî (R.A.)
255.Seyyiduna Ferve bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
256.Seyyiduna Katade bin Numan el-Hazrecî (R.A.)
257.Seyyidüna Kudame bin Maz'un el-Muhaciri (R.A.)
258.Seyyidüna Kutbe bin Amir el-Hazreci (R.A.)
259.Seyyidüna Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (R.A.)
260.Seyyidüna Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (R.A.)
261.Seyyidüna Kays ibn-i Muhalled el-Hazrecî (R.A.)
262.Seyyidüna Ka'b ibn-i Cemmez el-Hazreci (R.A.)
263.Seyyidüna Ka'b ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
264.Seyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhacirî (R.A.)
265.Seyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhaciri (R.A.)
266.Seyyidüna Malik ibn'ud Duhşum el-Hazrecî (R.A.)
267.Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazreci (R.A.)
268.Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazrecî (R.A.)
269.Seyyidüna Malik ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)
270.Seyyidüna Malik ibn-i Kudame el-Evsı (R.A.)
271.Seyyidüna Malik ibn-i Mes'üd el-Hazrecî (R.A.)
272.Seyyiduna Malik ibn-i Nümeyle el-Evsi (R.A.)
273.Seyyidüna Malik Mübeşşir bin Abd'il-Munzir el-Evsî (R.A.) (ŞEHİD)
274-Seyyidüna Mücezzer ibn-i Ziyad el-Hazreci (R.A.)
275.Seyyidüna Muhriz ibn-i Amin el-Hazrecî (R.A.)
276.Seyyidüna Muhriz ibn-i Nasle el-Muhaciri (R.A.)
277.Seyyidüna Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsî (R.A.)
278.Seyyidüna Midlac ibn-i Amir el-Muhaciri (R.A.)
279.Seyyidüna Mersed ibn-i Mersed el-Hazreci (R.A.)
280.Seyyiduna Mistah ibn-i Üsase el-Muhaciri (R.A.)
281.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Evs el-Hazrecî (R.A.)
282.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Halde el-Hazrecî (R.A.)
283.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Rebia el-Muhacirî (R.A.)
284.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
285.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Sa'd el-Hazrecî (R.A.)
286.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Sa'd el-Evsi (R.A.)
287.Seyyidüna Mus'ab ibn-i Umeyr el-Muhacirî (R.A.)
288.Seyyidüna Muaz ibn-i Cebel el-Hazreci (R.A.)
289.Seyyidüna Muaz ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)
290.Seyyidüna Muaz ibn-üs Sımme el-Hazrecî (R.A.)
291.Seyyidüna Muaz ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
292.Seyyidüna Muaz ibn-i Maıs el-Hazreci (R.A.)
293.Seyyidüna Ma'bed ibn-i Abbad el-Hazreci (R.A.)
294.Seyyidüna Ma'bed ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
295.Seyyidüna Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsi (R.A.)
296.Seyyidüna Muattib ibn-i Avf el-Muhaciri (R.A.)
297.Seyyidüna Muattib ibn-i Kuşeyr el-Evsî (R.A.)
298.Seyyidüna Ma'kıl ibn-i Munzir el-Hazreci (R.A.)
299.Seyyidüna Ma'mer ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)
300.Seyyidüna Ma'n ibn-i Adiyy el-Hazreci (R.A.)
301.Seyyidüna Ma'n ibn-i Yezîd el-Muhaciri (R.A.)
302-Seyyidüna Muavviz ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)
303.Seyyidüna Muavviz ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
304.Seyyidüna Mikdad ibn'ül-Esved el-Muhaciri (R.A.)
305.Seyyidüna Muleyl ibn-i Vebre el -Hazreci (R.A.)
306.Seyyidüna Münzir ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
307.Seyyiduna Münzir ibn-i Kudame el-Evsî (R.A.)
308.Seyyidüna Münzir ibn-i Muhammed el-Evsi (R.A.)
309.Seyyidüna Mıhça' ibn'üs-Salih Mevla Ömer'ibn'ül-Hattab el Muhaciri (R.A.) (ŞEHİD)
310.Seyyidüna Nadr ibn-i Haris el-Evsi (R.A.)
311.Seyyidüna Nu'man ibn-i el-A'rac el-Hazrecî (R.A.)
312.Seyyidüna Nu'man ibn-i Ebi Hazme el-Evsî (R.A.)
313.Seyyidüna Nu'man ibn-i Sinan el-Hazrecî (R.A.)
314.Seyyidüna Nu'man ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
315.Seyyidüna Nu'man ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A)
316.Seyyidüna Nu'man ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)
317.Seyyidüna Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazrecî (R.A.)
318.Seyyidüna Vakıd ibn-i Abdullah el-Muhaciri (R.A.)
319.Seyyidüna Varaka bin İyas el-Hazrecî (R.A)
320.Seyyidüna Vedia bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
321.Seyyiduna Vehb ibn-i Ebî Şerh el-Muhaciri (R.A.)
322.Seyyidüna Vehb ibn-i Sa'd el-Muhaciri (R.A.)
323.Seyyidüna Hanî'bin'Niyar el-Hazrecî (R.A.)
324.Seyyidüna Hübeyl ibn-i Vebre el-Hazrecî (R.A.)
325.Seyyidüna Hilal ibn-i Mualla el-Hazreci (R.A.)
326.Seyyidüna Yezid ibn-i el-Ahnes el-Muhaciri (R.A.)
327.Seyyidüna Yezîd ibn-i Rukayş el-Muhacirî (R.A.)
328.Seyyidüna Yezidi ibn-i Haram el-Hazrecî (R.A.)
329.Seyyidüna Yezîd ibn'ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)
330.Seyyidüna Yezîd ibn'üs-Seken el-Evsî (R.A.)
331.Seyyidüna Yezid ibn'ül-Münzir el-Hazrecî (R.A.)
Yemliha Allah razı olsun
Mekselina Allah razı olsun
Mernuş Allah razı olsun
Debernuş Allah razı olsun
Misilina Allah razı olsun
Keşeftetayus Allah razı olsun
Sezernuş Allah razı olsun
Hz Zeyneb (r.anha)
Ümmü Gülsüm (r.anha)
Hz. Ümâme (r.anha)
Hz. Muhsin (r.a)
Hz. Hasan (r.a)
Hz. Hüseyin (r.a)
Hz. Abdullah (r.a)
Hz. Ali (Allah’ın selâmı ona olsun)
Hz. Fatıma (Allah’ın selâmı ona olsun)
Hz. Hasan (Allah’ın selâmı ona olsun)
Hz. Hüseyin (Allah’ın selâmı ona olsun)
Hz. Zeynelabidin (Allah’ın selâmı ona olsun)
Hz. Muhammed Bakir (Allah’ın selâmı ona olsun)
Hz Cafer Sadik (Allah’ın selâmı ona olsun)
Hz. Musa Kazim (Allah’ın selâmı ona olsun)
Hz. Ali Er-Rıza (Allah’ın selâmı ona olsun)
Hz. Muhammed Taki (Allah’ın selâmı ona olsun)
Hz. Ali Naki. (Allah’ın selâmı ona olsun)
Hz. Hasan Askeri (Allah’ın selâmı ona olsun)
Hz. Mehdi (Allah’ın selâmı ona olsun)
1- Hamza b. Abdulmuttalib b. Haşim. 
2- Abdullah b. Cahş. 
3- Mus'ab b. Ümeyr. 
4- Şemmas b. Osman. 
5- Amr b. Muaz b. Nü'man. 
6- Haris b. Enes b. Rafi. 
7- Umare b. Ziyad b. Seken. 
8- Selime b. Sabit b. Vakş. 
9- Amr b. Sabit b. Vakş. 
10- Sabit b. Vakş. 
11- Rıfaa b. Vakş. 
12- Huseyl b. Cabir Ebu Huzuyfe el-Yeman. 
13- Sayfi b. Kaydî. 
14- Hubbab b. Kaydî. 
15- Übbad b. Sehl. 
16- Haris b. Evs b. Muaz 
17- İyas b. Evs 
18- Übeyd b. Teyyihan. 
19- Habib b. Yezid b. Teym 
20- Yezid b. Hatıb b. Ümeyye b. Rafi. 
21- Ebu Süfyan b. Haris b. Kays b. Zeyd. 
22- Hanzele b. Ebu Amir. 
23- Enis b. Katade. 
24- Ebu Habbe b. Ömer b. Sabit. 
25- Abdullah b. Cübeyr b. Nü'man. 
26- Ebu Saad Hayseme b. Hayseme. 
27- Abdullah b. Selime. 
28- Sebi b. Hatıb b. Haris. 
29- Amr b. Kays. 
30- Kays b. Amr b. Kays. 
31- Sabit b. Amr b. Zeyd. 
32- Amir b. Muhalled. 
33- Ebu Hubeyre b. Haris b. Alkama b. Amr. 
34- Amr b. Muttarif b. Alkame b. Amr. 
35- Evs b. Sabit b. Münzir. 
36- Enes b. Nadr. 
37- Kays b. Muhalled. 
38- Keysan. 
39- Süleym b. Haris. 
40- Nü'man b. Abd-i Amr. 
41- Harice b. Zeyd b. Ebu Züheyr. 
42- Saad b. Rebi b. Amr b. Ebu Züheyr. 
43- Evs b. Erkam. 
44- Malik b. Sinan. 
45- Said b. Suveyd. 
46- Ütbe b. Rebi. 
47- Sa'lebe b. Saad b. Malik. 
48- Sagf b. Ferve b. Buddi. 
49- Abdullah b. Amr b. Vehb. 
50- Damre. 
51- Nevfel b. Abdullah. 
52- Abbas b. Ubade. 
53- Nü'man b. Malik b. Salebe. 
54- Mücezzer b. Ziyad. 
55- Ubade b. Hashas. -
56- Rıfaa b. Amr. 
57- Abdullah b. Amr. 
58- Amr b. Cumuh. 
59- Hallad b. Amr b. Cumuh. 
60- Ebu Eymen.
61- Süleym b. Amr b. Hadide. 
62- Antere. -Süleym'in kölesi- 
63- Sehl b. Kays b. Ebu Kaab. 
64- Zekvan b. Abd-ı Kays. 
65- Übeyd b. Mualla. 
67- Haris b. Adiy b. Harşe. 
68- Malik b. İyas. 
69- İyas b. Adiy. 
70- Amr b. İyas.
İmam-ı a’zam Ebu Hanife [kuddise sırruhû]
İmam-ı Malik [kuddise sırruhû]
İmam-ı Şafii [kuddise sırruhû]
İmam-ı Ahmed bin Hanbel [kuddise sırruhû]
Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed Tûsî [kuddise sırruhû]
Abdulhâlik Gücduvânî [kuddise sırruhû]
Abdullah Dehlevî [kuddise sırruhû]
Abdullah el Mücaviru  Beledillah [kuddise sırruhû]
Ali Haydar El Ehishevi [kuddise sırruhû]
Ali Ramazan Dinç Efendi [kuddise sırruhû]
Ali Râmitenî (Azizan) [kuddise sırruhû]
Ali Rıza el Bezzaz [kuddise sırruhû]
Arin, Gavsul Vasilin ve Sirrul Kâşin Şeyh Muhammed Nazım
Bahaeddin Buhari Nakşibend [kuddise sırruhû]
Cüneydi Bağdadi [kuddise sırruhû]
Çelebi Arif [kuddise sırruhû]
Derviş Muhammed [kuddise sırruhû]
Ebu Ali Farmidi [kuddise sırruhû]
Ebu Ali Katib [kuddise sırruhû]
Ebu Ali Ruzbari [kuddise sırruhû]
Ebu Osman Mağribi [kuddise sırruhû]
Ebu’l-Fârûk Süleyman Hilmi Silistrevî [kuddise sırruhû]
Ebul-Kasım Gürgani [kuddise sırruhû]
Seyyid İmam-ı Ali Rıza [kuddise sırruhû]
Talib-i Dua Mustafa Yıldırım
Şeyh Sâdî [kuddise sırruhû]
Somuncu Baba [kuddise sırruhû]
Abdülhakîm Arvâsî [kuddise sırruhû]
Ahmed Mekkî Efendi [kuddise sırruhû]
Ali Semerkandî [kuddise sırruhû]
Hacı Bayrâm-ı Velî [kuddise sırruhû]
Seyyid İmam-ı Muhammed Bakır [kuddise sırruhû]
Seyyid İmam Ca’fer es-Sadık [kuddise sırruhû]
Seyyid İmam-ı Musa Kazım [kuddise sırruhû]
Şey Es-Seyyid Atilla [kuddise sırruhû]
Şeyh Alişamlı Bekir Efendi [kuddise sırruhû]
Şeyh Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi [kuddise sırruhû]
Şeyh Beyzade Hacı Baha Efendi [kuddise sırruhû]
Şeyh Es Seyyid Muhammed İshak El Bedevi El Hüseyni [kuddise sırruhû]
Şeyh Edebâlî [kuddise sırruhû]
Said Nursi [kuddise sırruhû]
Akşemseddîn [kuddise sırruhû]
Dâvûd-i Kayserî [kuddise sırruhû]
Emîr Sultan [kuddise sırruhû]
Eskici Mehmed Dede [kuddise sırruhû]
Eşrefoğlu Rûmî [kuddise sırruhû]
Molla Arab [kuddise sırruhû]
Molla Ayas [kuddise sırruhû]
Molla Fenârî [kuddise sırruhû]
Molla Hayâlî [kuddise sırruhû]
Molla Hüsrev [kuddise sırruhû]
Molla Yegân [kuddise sırruhû]
Muslihuddîn Tavîl [kuddise sırruhû]
Pîr Emîr Sultan [kuddise sırruhû]
Rüstem Halîfe Bursevî [kuddise sırruhû]
Süleymân Çelebi [kuddise sırruhû]
Şeyh Ahmed Efendi [kuddise sırruhû]
Tâcüddîn İbrâhim Karamânî [kuddise sırruhû]
Tezveren Dede [kuddise sırruhû]
Tokatlı Hayreddîn Efendi [kuddise sırruhû]
Üç Kuzular [kuddise sırruhû]
Üftâde [kuddise sırruhû]
Üftâdezâde Kutup İbrâhim Efendi [kuddise sırruhû]
Vânî Mehmed Efendi [kuddise sırruhû] 
Veli Şemseddîn [kuddise sırruhû]
İsmâil Hakkı Bursevî [kuddise sırruhû]
Kutbüddîn İznikî [kuddise sırruhû] 
Lâmiî Çelebi [kuddise sırruhû]
Lütfullah Efendi [kuddise sırruhû] 
Miskâlî Efendi [kuddise sırruhû]
Alâeddîn Ali Fenârî [kuddise sırruhû]
Şeyh Hafız Kubbeli Mustafa Efendi [kuddise sırruhû]
Şeyh Hafız Muhammed Selim Hartavizede [kuddise sırruhû]
Şeyh Rükneddin Sincani Ebu’l-Hasan Ali bin Haydar [kuddise sırruhû]
Seyyid Alâeddîn Ali Semerkandî [kuddise sırruhû]
Ebü`l-Berekât Emevî Hakkârî [kuddise sırruhû]
Abdullah-ı Şemdînî [kuddise sırruhû]
Şeyh Yûsuf Hemedânî [kuddise sırruhû]
Şeyh Ebu’n-Necib Ziyaeddin Abdülkahir el-Bekri es-Sühreverdi [kuddise sırruhû]
Şeyh Ömer el-Bekri (Dinever) [kuddise sırruhû]
Şeyh Kutbeddin Muhammed bin Hüseyin el-Ebheri [kuddise sırruhû]
Abdullah Efendi (Himmetzâde) [kuddise sırruhû]
Abdullah Hasîb Yardımcı [kuddise sırruhû]
Abdullah Kaşgarî [kuddise sırruhû]
Abdurrahmân-ı Harpûtî [kuddise sırruhû]
Abdurrahmân Nesîb Efendi [kuddise sırruhû]
Abdurrahmân Sâmi Niyâzî [kuddise sırruhû]
Abdülazîz Bekkine [kuddise sırruhû]
Abdülehad Nûri [kuddise sırruhû]
Abdülfettâh-ı Bağdâdî Akrî [kuddise sırruhû]
Abdülhay Celvetî [kuddise sırruhû]
Abdülhay Efendi [kuddise sırruhû]
Ahıskalı Abdullah Efendi [kuddise sırruhû]
Ahıskalı Ali Haydar Efendi (Fâtih-Edirnekapı)
Ahmed Amiş Efendi [kuddise sırruhû]
Ahmed İbni Kemâl [kuddise sırruhû]
Ahmed Raûfî [kuddise sırruhû]
Ahmed Şîrânî [kuddise sırruhû]
Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî [kuddise sırruhû]
Ahmed Ziyâüddîn Efendi [kuddise sırruhû]
Alâeddîn Arabî Efendi [kuddise sırruhû]
Ali Behçet Efendi [kuddise sırruhû]
Ankaravî İsmâil Rusûhî [kuddise sırruhû]
Atâullah (Ahmed Atâî) Efendi [kuddise sırruhû]
Atâ Efendi [kuddise sırruhû]
Aynî Dede [kuddise sırruhû]
Azîz Mahmûd Hüdâyî [kuddise sırruhû]
Baba Haydar Semerkandî [kuddise sırruhû]
Baba Yûsuf Sivrihisârî [kuddise sırruhû]
Babazâde [kuddise sırruhû]
Bâlî Efendi (Sekrân) [kuddise sırruhû]
Beşir Ağa [kuddise sırruhû]
Câmi Ahmed Dede [kuddise sırruhû]
Cârullah Veliyyüddîn Efendi [kuddise sırruhû]
Cebe Ali [kuddise sırruhû])
Celâlzâde Mustafa Çelebi [kuddise sırruhû]
Celâlzâde Sâlih Çelebi [kuddise sırruhû]
Cemâleddîn Aksarâyî [kuddise sırruhû]
Cemâl Halîfe [kuddise sırruhû]
Cemâleddîn Mahmûd Hulvî [kuddise sırruhû]
Cemâleddîn Uşşâkî [kuddise sırruhû]
Cihangirli Hasan Efendi [kuddise sırruhû]
Deryâ Ali Baba [kuddise sırruhû]
Ebû Saîd bin Sun`ullah [kuddise sırruhû]
Ebü`l-Vefâ [kuddise sırruhû]
Ebüssü`ûd Efendi [kuddise sırruhû]
Edhem Baba [kuddise sırruhû]
Emîr Ahmed-i Buhârî [kuddise sırruhû]
Es`ad Efendi (Sahhaflar Şeyhizâde) [kuddise sırruhû]
Esrâr Dede [kuddise sırruhû]
Evranos Dede [kuddise sırruhû]
Feyzullah Efendi [kuddise sırruhû]
Gavsî Ahmed Dede [kuddise sırruhû]
Hakîm Çelebi [kuddise sırruhû]
Harputlu İshâk Efendi [kuddise sırruhû]
Hasan Adlî Efendi [kuddise sırruhû]
Hasan Hilmi Efendi [kuddise sırruhû]
Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî [kuddise sırruhû]
Hasırîzâde [kuddise sırruhû]
Hâşimî Emîr Osman [kuddise sırruhû]
Hattat Hâfız Osman Efendi [kuddise sırruhû]
Hızır Çelebi [kuddise sırruhû]
Himmet Efendi [kuddise sırruhû]
Hoca Sa`deddîn Efendi [kuddise sırruhû]
Hüsâmeddîn Nakşi [kuddise sırruhû]
Hüseyin Dede [kuddise sırruhû]
İbrâhim Efendi [kuddise sırruhû]
İbrâhim Hayrânî [kuddise sırruhû]
İdrîs-i Muhtefî [kuddise sırruhû]
Îsâ Dede [kuddise sırruhû]
Îsâ Geylânî [kuddise sırruhû]
Kâsım Çelebi [kuddise sırruhû]
Kavukçu Ali Dede [kuddise sırruhû]
Kevserî [kuddise sırruhû]
Küçük Emîr Efendi [kuddise sırruhû]
Mahmûd Çelebi [kuddise sırruhû]
Mahrûk Efendi (Eminönü-Vefâ)
Mehmed Emin Tokâdî [kuddise sırruhû]
Mehmed Zâhid Kotku [kuddise sırruhû]
Merkez Efendi [kuddise sırruhû]
Molla Gürânî [kuddise sırruhû]
Muhammed Efendi [kuddise sırruhû]
Muhammed Fethi Ali Efendi [kuddise sırruhû]
Muhammed Kâmil Efendi [kuddise sırruhû]
Muhammed Kumul Efendi [kuddise sırruhû]
Muhammed Murâd Efendi [kuddise sırruhû]
Muhammed Nûreddîn Efendi [kuddise sırruhû]
Muhammed Tevfik Bosnevî [kuddise sırruhû]
Muhammed Ziyâd [kuddise sırruhû]
Murâd-ı Münzâvî [kuddise sırruhû]
Murtazâ Efendi [kuddise sırruhû]
Mustafa Efendi [kuddise sırruhû]
Mustafa Fevzi Efendi [kuddise sırruhû]
Mustafa Hâkî Efendi [kuddise sırruhû]
Mustafa İzzî Efendi [kuddise sırruhû]
Mustafa Mânevî Efendi [kuddise sırruhû]
Müeyyedzâde Abdurrahîm Çelebi [kuddise sırruhû]
Müstekimzâde Süleyman Sa`deddîn [kuddise sırruhû]
Nâbî [kuddise sırruhû]
Nalıncı Mîmî Dede [kuddise sırruhû]
Nasûhî Üsküdârî [kuddise sırruhû]
Neccârzâde [kuddise sırruhû]
Neccârzâde Muhammed Sıddık [kuddise sırruhû]
Necîb Efendi [kuddise sırruhû]
Nûreddîn Cerrâhî [kuddise sırruhû]
Nûreddîn Efendi [kuddise sırruhû]
Nûreddînzâde Muslihuddîn [kuddise sırruhû]
Nûri Efendi [kuddise sırruhû]
Nûri Efendi [kuddise sırruhû]
Nûrullah Efendi [kuddise sırruhû]
Oflu Muhammed Emin Efendi [kuddise sırruhû]
Ömer Ziyâeddîn Dağıstânî [kuddise sırruhû]
Ramazan Mahfî Efendi [kuddise sırruhû]
Rûşen Efendi [kuddise sırruhû]
Saçlı İbrâhim Efendi [kuddise sırruhû]
Sa`düddîn İsmâil Efendi [kuddise sırruhû]
Safranbolulu İsmâil Necâti [kuddise sırruhû]
Sâlih Efendi [kuddise sırruhû]
Sandıklı Şeyhi Hasan Hamdi Efendi [kuddise sırruhû]
Sarı Abdullah Efendi [kuddise sırruhû]
Sarı Nasûh [kuddise sırruhû]
Selâhaddîn Uşâkî [kuddise sırruhû]
Selâmi Ali Efendi [kuddise sırruhû])
Sertarîkzâde Mehmed Emin Efendi [kuddise sırruhû]
Seyyid Ahmed Şevki Nakşibendî [kuddise sırruhû]
Seyyid Muslihuddîn Efendi [kuddise sırruhû]
Seyyid Nizâm Efendi [kuddise sırruhû]
Seyyid Seyfullah Kâsım Efendi [kuddise sırruhû]
Seyyid Velâyet [kuddise sırruhû]
Seyyid Yahyâ Efendi [kuddise sırruhû]
Sinan Erdebîlî [kuddise sırruhû]
Sinânüddîn Yûsuf Amâsî [kuddise sırruhû]
Sivâsî Abdülmecîd Efendi [kuddise sırruhû]
Süleymân Halvetî [kuddise sırruhû]
Süleymân Hilmi Tunahan [kuddise sırruhû]
Süleymân Sıdkı Efendi [kuddise sırruhû]
Sünbül Sinân Efendi ([kuddise sırruhû]
Şâh Muhammed Çelebi [kuddise sırruhû]
Şerifzâde Mehmed Efendi [kuddise sırruhû]
Şeyh Abdülhalim Efendi [kuddise sırruhû]
Şeyh Ali Behçet Efendi [kuddise sırruhû]
Şeyh Gâlib Dede [kuddise sırruhû]
Şeyh İsmâil Rûmî [kuddise sırruhû]
Şeyh Mehmed Rûhî Dede [kuddise sırruhû]
Ünsî Hasan Efendi [kuddise sırruhû]
Vânî Ahmed Efendi [kuddise sırruhû]
Vefâ Konevî [kuddise sırruhû]
Vişnezâde [kuddise sırruhû]
Yahyâ Efendi [kuddise sırruhû]
Ya`kûb Germiyânî [kuddise sırruhû]
Yanyalı Mustafa İsmet [kuddise sırruhû]
Yûsuf Sinâneddîn-i Sîneçak [kuddise sırruhû]
Zâkirzâde Abdullah Efendi [kuddise sırruhû]
Zarîfî Hasan Efendi [kuddise sırruhû]
Zenbilli Ali Efendi [kuddise sırruhû]
Ziyâeddîn Gümüşhânevî [kuddise sırruhû]
Şeyh Ebu Hafs Ömer Vecihüddin Kadı el-Bekri [kuddise sırruhû]
Şeyh Necibeddin Amuyye Muhammed bin Abdullah el-Bekri [kuddise sırruhû]
Şeyh Esved Ahmed Dineveri Ebu Abdullah bin Ata Abdülhalık [kuddise sırruhû]
Şeyh Mimşad Dineveri Ebu Ali Ahmed Ebu’l-Fevaris [kuddise sırruhû]
Es`ad Efendi [kuddise sırruhû]
Şeyh Alâeddîn Rûşenî [kuddise sırruhû]
Behâeddînzâde [kuddise sırruhû]
Bostancı Baba [kuddise sırruhû]
Burhâneddîn Muhakkık Tirmizî [kuddise sırruhû]
Göncüzâde Kâsım Efendi [kuddise sırruhû]
Hacı Torun Efendi [kuddise sırruhû]
Hâfız Osman Efendi [kuddise sırruhû]
Harputlu Hacı Ömer Efendi [kuddise sırruhû]
Helvacı Dede [kuddise sırruhû]
İbrâhim Tennûrî [kuddise sırruhû]
Kılıçlı Ali Efendi [kuddise sırruhû] 
Necmeddîn İmâd [kuddise sırruhû]
Sâdık Efendi [kuddise sırruhû]
Tâcüddîn İbrâhim Halvetî [kuddise sırruhû]
Veliyyüddîn Oğlu Hacı Bulam [kuddise sırruhû]
Zeynelâbidîn Kayserânî [kuddise sırruhû]
Şeyh Hoşlu Mehmed Efendi [kuddise sırruhû]
Şeyh Mehmet Rehavi [kuddise sırruhû]
Şeyh Ebu’l-Kasım Cüneyd bin Muhammed el-Kavariri [kuddise sırruhû]
Şeyh Ebu’l-Hasan Sırri bin Mugallis [kuddise sırruhû]
Şeyh Mevlana Celaleddin Rumi [kuddise sırruhû]
Şeyh Ebu Mahfuz Maruf el-Kerhi [kuddise sırruhû]
Habîbullah Cân-ı Cânan [kuddise sırruhû]
Hâce Muhammed Mâsum [kuddise sırruhû]
Şeyh Şemseddin Muhammed Tebrizi bin Ali bin Melek [kuddise sırruhû]
Abdullah-ı Bosnevî [kuddise sırruhû]
Ahmed Eflâkî [kuddise sırruhû]
Ali Gav Sultan [kuddise sırruhû]
Ateşbâz Velî [kuddise sırruhû]
Baba Nîmetullah Nahcuvânî [kuddise sırruhû]
Behâeddîn Veled [kuddise sırruhû]
Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi (Seydişehir)
Bosnalı Abdullah Efendi [kuddise sırruhû]
Bostan Çelebi [kuddise sırruhû]
Cemel Ali Dede [kuddise sırruhû] 
Çelebi Bustan [kuddise sırruhû]
Çelebi Cemâleddîn [kuddise sırruhû]
Çelebi Ferruh [kuddise sırruhû]
Çelebi Hüsâmeddîn [kuddise sırruhû]
Çelebi Hüsrev [kuddise sırruhû]
Dede Molla [kuddise sırruhû]
Dediği Sultan [kuddise sırruhû]
Evhadüddîn Kirmânî [kuddise sırruhû]
Fahri Efendi [kuddise sırruhû]
Hacı Abdullah Efendi [kuddise sırruhû]
Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi [kuddise sırruhû]
Veysel Karani [kuddise sırruhû]
Taftazani [kuddise sırruhû]
Hâdimî [kuddise sırruhû]
Hârûn-i Velî [kuddise sırruhû]
Kâsım Halîfe [kuddise sırruhû]
Ladikli Hacı Ahmed [kuddise sırruhû]
Mahmûd Hayrânî [kuddise sırruhû]
Mahmûd ve İynel Sultanlar [kuddise sırruhû]
Mehmed Behâeddîn Nakşibendî [kuddise sırruhû]
Muhammed Kudsî Bozkırî [kuddise sırruhû]
Pîr Esad Sultan [kuddise sırruhû]
Pirebi Sultan [kuddise sırruhû]
Sadır Sultan [kuddise sırruhû]
Sadreddîn Konevî [kuddise sırruhû]
Sarı Ya`kûb [kuddise sırruhû]
Selâhaddîn Zerkûb [kuddise sırruhû]
Seyyid Hârûn Velî [kuddise sırruhû]
Sultân-ül-Ulemâ Behâeddîn Veled [kuddise sırruhû]
Sultan Veled [kuddise sırruhû]
Şeyh Ulemâ [kuddise sırruhû]
Ulu Ârif Çelebi [kuddise sırruhû]
Hace Mustafa Naci [kuddise sırruhû]
Hacegî Emkenegi [kuddise sırruhû]
Hâfız Ebû Saîd Sâhib [kuddise sırruhû]
Hakkani en-Nakşibendi [kuddise sırruhû]
Halid el- Bağdâdi [kuddise sırruhû]
Muhammed Ayet Virânî [kuddise sırruhû]
Halid-i Cezeri [kuddise sırruhû]
Abdullah (baba) Gürbüz [kuddise sırruhû]
Seyyid Ahmed-i Kebîr-i er-Rufâî [kuddise sırruhû]
Şeyh Kutbeddîn [kuddise sırruhû]
Şeyh Yusuf Zeynüddin [kuddise sırruhû]
Fakîrullah [kuddise sırruhû]
Gavs-ül-Memdûh [kuddise sırruhû]
İbrâhim Hakkı Erzurûmî [kuddise sırruhû] 
Molla Halil Si`ridî [kuddise sırruhû]
Molla Osman Efendi [kuddise sırruhû]
Muhammed Hazîn [kuddise sırruhû]
Mûsâ Hâlidî [kuddise sırruhû]
Şeyh-ün-Neccâr [kuddise sırruhû]
Şeyh Hüseyin Basretî [kuddise sırruhû]
Şeyh Muhammed Aynî [kuddise sırruhû] 
Şeyh Mûsâ [kuddise sırruhû]
Şeyh Sabri [kuddise sırruhû]
Şeyh Süleymân [kuddise sırruhû]
Şeyh Türkî [kuddise sırruhû]
Şeyh Abdurrahmân eş-Şâvirî [kuddise sırruhû]
Veysel Karânî [kuddise sırruhû]
Zemzem-il Hâssa [kuddise sırruhû]
Halid-i Gülpevari [kuddise sırruhû]
Halil Nurullah el Zağravi [kuddise sırruhû]
Hasan El Nurani [kuddise sırruhû]
Hazret-i Şeyh Ali Hüsameddin [kuddise sırruhû]
Hazret-i Şeyh Muhammed Alâeddin [kuddise sırruhû]
Hazret-i Şeyh Muhammed Bahaeddin [kuddise sırruhû]
Hazret-i Şeyh Muhammed Necmeddin [kuddise sırruhû]
Hazret-i Şeyh Muhammed Osman Siraceddin-i Sâni [kuddise sırruhû]
Ahmed Cüzeyrî [kuddise sırruhû]
Meymûn bin Mihrân [kuddise sırruhû]
Muhammed Kadri Hazin [kuddise sırruhû]
Muhammed Saîd [kuddise sırruhû]
Sâlih Sıbkî [kuddise sırruhû]
Şeyh Hâlid Cezerî [kuddise sırruhû]
Şeyh Hâlid Zibârî [kuddise sırruhû]
Şeyh Muhammed Bıserî [kuddise sırruhû]
Şeyh Seydâ Cizre [kuddise sırruhû]
Şeyh Şihâbüddîn Sühreverdî [kuddise sırruhû]
Şeyh Merzübân-ı Velî [kuddise sırruhû]
Abdurrahmân Arvâsî [kuddise sırruhû]
Abdurrahmân Baba [kuddise sırruhû]
Abdülmecîd Efendi [kuddise sırruhû]
Fehîm-i Arvâsî [kuddise sırruhû]
Halîfe Mustafa Efendi [kuddise sırruhû]
Muhammed Kutub Efendi [kuddise sırruhû]
Muhammed Ma`sûm [kuddise sırruhû]
Muhammed Reşîd [kuddise sırruhû]
Muhammed Sıddık Arvâsî [kuddise sırruhû]
Resûl Zeki Efendi [kuddise sırruhû]
Seyyid Abdülhakîm [kuddise sırruhû]
Sofu Baba [kuddise sırruhû]
Şeyh Mehmed Emîn [kuddise sırruhû]
Hazret-i Şeyh Osman Siraceddin Tavilî [kuddise sırruhû]
Hazret-i Şeyh Ömer Ziyaeddin [kuddise sırruhû]
Hoca Ârif Rivgerî [kuddise sırruhû]
Hz. Abdullah Pîr Dehlevî [kuddise sırruhû]
Hz. Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu [kuddise sırruhû],
Hz. Mazhar-ı Cân-ı Cânân Şemsüddîn [kuddise sırruhû]
Hz. Şeyh Ali Septi [kuddise sırruhû]
İmam Ali Rıza [kuddise sırruhû]
İmam Cafer sadık [kuddise sırruhû]
İmam Muhammed Bakır [kuddise sırruhû]
İmam Osman Bedrettün. Erzurumi hz
İmam Rabbânî [kuddise sırruhû]
İmam Zeynel Abidin [kuddise sırruhû],
Kasım Al-Toğari [kuddise sırruhû]
M. Seyfeddin Fârukî [kuddise sırruhû]
Mahmud İncir Faşnevî [kuddise sırruhû]
Mahmut samini [kuddise sırruhû]
Maruf-u Kerhi [kuddise sırruhû]
Mevlânâ Hâlid Bağdâdî [kuddise sırruhû]
Mevlânâ Ya’kub Çerhî [kuddise sırruhû]
Muahmmed Musatafa İsmet Garibullah [kuddise sırruhû]
Muhammed Alâeddin Attâr. [kuddise sırruhû]
Muhammed Baba Semmâsî [kuddise sırruhû]
Muhammed Baki Billah [kuddise sırruhû]
Muhammed Bedvânî [kuddise sırruhû]
Muhammed El-Konyevî hazretleri(kaddesallahu teala esrarahum 
Muhammed Halid Ziyaüddin [kuddise sırruhû]
Muhammed Ma’sum [kuddise sırruhû]
Muhammed Mazhar Îşân Cân-ı Cânan [kuddise sırruhû]
Muhammed Nûrü’l-Bedvânî [kuddise sırruhû]
Muhammed Parsa  [kuddise sırruhû]
Muhammed. Mazhar Harpudi [kuddise sırruhû]
Muhammet Sadettin [kuddise sırruhû]
Musa Kazım [kuddise sırruhû]
Musa Kazım [kuddise sırruhû]
Musa Topbaş [kuddise sırruhû]
Osman Nuri Topbaş [kuddise sırruhû]
Salâhuddin İbn-i Mevlânâ Sirâcüddin [kuddise sırruhû]
Salih-i Sıbki [kuddise sırruhû]
Seyyid Emir Külâl [kuddise sırruhû]
Seyyid Mevlana Muhammed Halid-i Zilani [kuddise sırruhû]
Seyyid Mevlana Muhammet Kasım-i Zilani [kuddise sırruhû]
Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî [kuddise sırruhû]
Seyyid Şeyh Hacı Ahmet Palazoğlu [kuddise sırruhû]  
Seyyid Şeyh Hacı Mehmet Yekta Palazoğlu [kuddise sırruhû]
Seyyid Şeyh Muhammed Muhittin Palazoğlu[kuddise sırruhû]   
Seyyidina Seyh Mehmet El-Adil El Hakkani [kuddise sırruhû]
Seyyidinâ Şeyh Ebu Ahmed Suğuri Dağıstâni [kuddise sırruhû]
Seyyidinâ Şeyh Ebu Muhammed Medeni [kuddise sırruhû]
Seyyidinâ Şeyh Hâs Muhammed Dağıstâni [kuddise sırruhû]
Seyyidinâ Şeyh İsmail Dağıstâni [kuddise sırruhû]
Seyyidinâ Şeyh Muhammed Efendi Yeraği Dağıstâni
Seyyidinâ Şeyh Seyyid Cemâleddin Kumuki el- Hüseyni
Seyyidinâ Şeyh Seyyid Şerafeddin Dağıstâni [kuddise 
Seyyidinâ Şeyh Ziyâuddin [kuddise sırruhû]
Sırrı Sekati [kuddise sırruhû]
Şemseddin Habibullah [kuddise sırruhû]
Şemsüddin Habibullah İbn-i Mirzâ Can (k.s.)
Şeyh Abdurrahmani Tagi [kuddise sırruhû]
Şeyh Ahmed’ul Haznevi [kuddise sırruhû]
Şeyh Alaaddin el-Haznevî [kuddise sırruhû]
Şeyh Ali El-Arınç [kuddise sırruhû]
Şeyh Fadli Arinci [kuddise sırruhû]
Şeyh Fethullah Verkanisi [kuddise sırruhû]
Şeyh Hikmetullah El-Arınç  [kuddise sırruhû]
Şeyh İzzeddin el-Haznevî [kuddise sırruhû]
Şeyh Molla Hamid El-Abbasî [kuddise sırruhû]
Şeyh Muhammed Diyauddin [kuddise sırruhû]
Şeyh Muhammed el-haznevi [kuddise sırruhû]
Şeyh Muhammed Masum el-Haznevî [kuddise sırruhû]
Şeyh Muhammed Muta el-haznevi [kuddise sırruhû]
Şeyh Muhammet Hacı Tahsin [kuddise sırruhû]
Şeyh Seyfüddin Ârif [kuddise sırruhû]
Şeyh Seyfüddîn-i Fârûkî [kuddise sırruhû]
Şeyh Seyyid Abdulbaki Gavsi Sani [kuddise sırruhû]
Şeyh Seyyid Abdulhakim Hüseyni [kuddise sırruhû]
Şeyh Seyyid Abdullah [kuddise sırruhû]
Şeyh Seyyid Muhammed Nurani [kuddise sırruhû]
Şeyh Seyyid Muhammed Raşid [kuddise sırruhû]
Şeyh Seyyid Sıbğatullahi Arvasi [kuddise sırruhû]
Şeyh Seyyid Tâhâ Hakkâri [kuddise sırruhû]
Şeyh Tâhâ’l-Harîrî [kuddise sırruhû]
Şeyh Yahya El-Abbasi El-Haşimi [kuddise sırruhû]
Şeyh Yakup [kuddise sırruhû]
Şeyhu’l Meşâyîh Muhammed Es’ad Erbilî [kuddise sırruhû],
Şeyhuna MAHMUD EL OFİ [kuddise sırruhû]
Şeyhuna ve Ustâzina ve Senedenâ Sâhibuzzaman Sultânul
Ubeydullah Taşkendî [kuddise sırruhû]
Urvetül Vüskâ Muhammed Ma’sum Fârûkî [kuddise sırruhû]
Ustâzinâ Sultânul Evliya Mevlâna Abdullah el-Fâizi
Yahyalılı Hacı Hasan Efendi [kuddise sırruhû]
Yûsuf Hemedânî [kuddise sırruhû]
ABAPÛŞ-İ VELÎ
ABBÂDÎ
ABBÂS BİN HAMZA EN-NİŞÂBÛRÎ
ABBAS MEHDİ
ABDİL DEDE
ABDULLAH BİN ABDÜLAZÎZ
ABDULLAH BİN ABDÜLAZÎZ (OSMAN) EL-YUNEYNÎ
ABDULLAH BİN ABDÜLGANÎ EL-MAKDİSÎ
ABDULLAH EL-ACEMÎ
ABDULLAH BİN AVN
ABDULLAH AYDERÛSÎ
ABDULLAH-I BOSNEVÎ
ABDULLAH-I DEHLEVÎ
ABDULLAH BİN DÎNAR
ABDULLAH BİN EBÛ BEKR EL-AYDERÛS
ABDULLAH BİN EBÛ HUZEYL EL-ANEZÎ
ABDULLAH EFENDİ
ABDULLAH EFENDİ (HİMMETZÂDE)
ABDULLAH-I ENSÂRÎ
ABDULLAH FAHRİ BABA
ABDULLAH BİN GÂLİB
ABDULLAH-I GÜRCİSTÂNÎ
ABDULLAH BİN HABİB SÜLEMÎ
ABDULLAH HADDÂDÎ
ABDULLAH HARRÂZ
ABDULLAH HASÎB YARDIMCI
ABDULLAH HAYDERÎ
ABDULLAH BİN HÂZIR
ABDULLAH HERÂTÎ
ABDULLAH BİN HIDIR EZ-ZAĞBÎ
ABDULLAH BİN HUBEYK
ABDULLAH-I İLÂHÎ
ABDULLAH İMÂMÎ İSFEHÂNÎ
ABDULLAH-I İSFEHÂNÎ (KUTBÜDDÎN-İ İSFEHBEZÎ)
ABDULLAH EL-KASSÂR
ABDULLAH KAŞGARİ
ABDULLAH MEKKÎ ERZİNCÂNÎ
ABDULLAH BİN MENÂZİL
ABDULLAH MENÛFÎ
ABDULLAH BİN MUHAMMED BİN ABDURRAHMÂN
ABDULLAH BİN MUHAMMED BÂKİ-BİLLAH
ABDULLAH BİN MUHAMMED EL-HADRAMÎ
ABDULLAH BİN MUHAMMED MÜRTEİŞ
ABDULLAH BİN MUHAMMED RÂSİBÎ
ABDULLAH BİN MUHAMMED RÂZÎ
ABDULLAH BİN MUHAYRIZ
ABDULLAH BİN MÜBÂREK
ABDULLAH-I ŞEMDÎNÎ
ABDULLAH-I ŞÜTTÂRÎ
ABDULLAH TERCÜMÂN
ABDULLAH İBNİ VEHB
ABDULLAH YÂFİÎ
ABDULLAH-I YEMENÎ
ABDULLAH BİN ZEYD
ABDURRAHMÂN BİN AHMED (ABDURRAHMÂN-I ZÂZ)
ABDURRAHMÂN BİN ALİ SEKKÂF
ABDURRAHMÂN ARVÂSÎ
ABDURRAHMÂN BABA
ABDURRAHMÂN BECELÎ
ABDURRAHMÂN BUCEYREMÎ
ABDURRAHMÂN EFENDİ (ZİLELİ)
ABDURRAHMÂN EFENDİ
ABDURRAHMÂN GÂZİ
ABDURRAHMÂN-I HARPÛTÎ
ABDURRAHMÂN MAĞRİBÎ
ABDURRAHMÂN BİN MEHDÎ
ABDURRAHMÂN BİN MUHAMMED
ABDURRAHMÂN BİN MUHAMMED EL-KAYRAVÂNÎ
ABDURRAHMÂN BİN MUHAMMED ES-SEKKÂF
ABDURRAHMÂN NESÎB EFENDİ
ABDURRAHMÂN SÂMİ NİYÂZİ
ABDURRAHMÂN SULTAN
ABDURRAHMÂN TAFSÛNCÎ
ABDURRAHMÂN TÂGÎ (TÂHÎ)
ABDURRAHMÂN BİN YÛSUF RÛMÎ
ABDÜLA'LÂ KUREŞÎ
ABDÜLAZÎZ BEKKİNE
ABDÜLAZÎZ DEBBAĞ
ABDÜLAZÎZ DEHLEVÎ
ABDÜLAZÎZ DÎRÎNÎ
ABDÜLAZÎZ BİN EBÛ REVVÂD
ABDÜLBÂKİ EFENDİ
ABDÜLEHAD
ABDÜLEHAD NÛRÎ
ABDÜLEHAD SERHENDÎ
ABDÜLFETTÂH-I BAĞDÂDÎ AKRÎ
ABDÜLFETTÂH-I VELÎ
ABDÜLGAFÛR DEDE (SEYYİD)
ABDÜLGAFÛR HÂLİDÎ MÜŞÂHİDÎ
ABDÜLGANÎ EFENDİ
ABDÜLGANÎ NABLÜSÎ
ABDÜLHÂDİ BEDEVÂNÎ
ABDÜLHAK-I DEHLEVÎ
ABDÜLHAKÎM ARVÂSÎ
ABDÜLHAKÎM HÜSEYNÎ
ABDÜLHAKÎM-İ SİYALKÛTÎ
ABDÜLHÂLIK GONCDÜVÂNÎ
ABDÜLHAMÎD BİN NECÎB NÛBÂNÎ
ABDÜLHAMÎD ŞİRVÂNÎ
ABDÜLHAY
ABDÜLHAY CELVETÎ
ABDÜLHAY EFENDİ (ÖZTOPRAK)
ABDÜLKÂDİR BERZENCÎ HAYDERÎ
ABDÜLKÂDİR CEZÂYİRÎ
ABDÜLKÂDİR DEŞTÛTÎ
ABDÜLKÂDİR DÜCÂNÎ
ABDÜLKÂDİR GEYLÂNÎ
ABDÜLKÂDİR SIDDÎKÎ
ABDÜLKÂHİR SÜHREVERDÎ
ABDÜLKEBÎR EVLİYÂ
ABDÜLKERÎM CÎLÎ
ABDÜLKERÎM EFENDİ
ABDÜLKERÎM KÂDİRÎ
ABDÜLKUDDÛS
ABDÜLLATÎF CÂMÎ
ABDÜLLATÎF EFENDİ (PAMUK KÂDI)
ABDÜLLATÎF KUDSÎ
ABDÜLMECÎD EFENDİ
ABDÜLMECÎD ŞİRVÂNÎ
ABDÜLMELİK ET-TABERÎ
ABDÜLMUGÎS BİN ZÜHEYR
ABDÜLMU'TÎ EFENDİ
ABDÜLULÂ
ABDÜLVÂHİD-İ LÂHORÎ
ABDÜLVÂHİD BİN MUHAMMED
ABDÜLVÂHİD BİN ZEYD
ABDÜLVEHHÂB BUHÂRÎ
ABDÜLVEHHÂB GÂZİ
ABDÜLVEHHÂB BİN İBRÂHİM
ABDÜLVEHHÂB-I MISRÎ
ABDÜLVEHHÂB MÜTTEKÎ
ABDÜLVEHHÂB-I ŞA'RÂNÎ
ABDÜRRAHÎM ARVÂSÎ
ABDÜRRAHÎM İSTAHRÎ
ABDÜRRAHÎM-İ MERZİFONÎ
ABDÜRRAHÎM TIRSÎ
ABDÜRREŞÎD SÂHİB FÂRÛKÎ
ABDÜRREZZÂK ALİ EFENDİ
ABDÜRREZZÂK DEDE
ABDÜSSELÂM BİN MEŞÎŞ HASENÎ
ACEPŞİR EFENDİ
AÇIKBAŞ MAHMÛD EFENDİ
ÂDEM-İ BENNÛRÎ
ADİYY BİN MÜSÂFİR
AHISKALI ABDULLAH EFENDİ
AHISKALI ALİ HAYDAR EFENDİ
AHÎ BAYRAM
AHÎ EVRAN
AHÎ SİNAN
AHÎ SİRÂC
AHÎ ŞORBA
AHMED BİN ABDURRAHMÂN ES-SEKKÂF
AHMED ABDÜLHAK RADULEVÎ
AHMED EL-ALESÎ
AHMED BİN ALEVÎ
AHMED AMİŞ EFENDİ
AHMED BİN ÂSIM ANTÂKÎ
AHMED BÂBÂ TENBEKTÎ
AHMED-İ BEDEVÎ
AHMED BEHLÜL
AHMED BERKÎ
AHMED BÎCÂN
AHMED CÂHİDÎ EFENDİ
AHMED CÜZEYRÎ (CEZERÎ)
AHMED DEDE
AHMED DEDE (BAŞMAKÇILI)
AHMED DERDÎRÎ
AHMED DİYOBENDÎ
AHMED BİN EBÛ BEKR
AHMED BİN EBÛ BEKR AYDERÛSÎ
AHMED BİN EBÜ'L-HAVÂRÎ
AHMED BİN EBÜ'L-HAYR EŞ-ŞEMÂHÎ
AHMED BİN EBÛ VERD
AHMED EFLÂKÎ
AHMED EĞRİBOZÎ
AHMED FEYZÎ EFENDİ
AHMED GAZÂLÎ
AHMED BİN HADRAVEYH
AHMED HAMMÂMÎ
AHMED BİN HANBEL
AHMED HÂNÎ (BKZ. HÂNÎ BABA)
AHMED BİN HARB
AHMED HAZNEVÎ
AHMED HİLMİ EFENDİ
AHMED HULÛSİ EFENDİ
AHMED BİN HÜSEYİN AYDERÛSÎ
AHMED BİN İBRÂHİM MESÛHÎ
AHMED BİN İBRÂHİM EL-VÂSITÎ
AHMED BİN İDRÎS
AHMED BİN İSHAK
AHMED İZZET EFENDİ
AHMED KÂBİLÎ
AHMED KÂDİRÎ
AHMED KÂRAZÎ DİYÂRIBEKRÎ
AHMED İBNİ KEMÂL
AHMED KİHTÛ
AHMED KUDDÛSÎ
AHMED KUSEYRÎ
AHMED MEKKÎ EFENDİ
AHMED BİN MESRÛK
AHMED BİN MEVDÛD ÇEŞTÎ
AHMED BİN MUHAMMED
AHMED BİN MUHAMMED HÂNÎ EL-ESREM
AHMED BİN MÛSÂ EL-ACÎL
AHMED MÜRŞİDÎ EFENDİ
AHMED NAHLÂVÎ
AHMED NÂMIKÎ CÂMÎ
AHMED NECİBÎ
AHMED NÛBÂNÎ
AHMED BİN OSMAN ŞERNÛBÎ
AHMED BİN ÖMER ZEYLA'Î
AHMED RAÛFÎ
AHMED RIFÂÎ
AHMED SAÎD-İ FÂRÛKÎ
AHMED SÂRBÂN
AHMED SATÎHA
AHMED SAYYÂD
AHMED BİN SELMÂN EN-NECCÂD
AHMED ES-SENÛSÎ
AHMED SİYÂHÎ
AHMED BİN SÜLEYMAN ERVÂDÎ
AHMED ŞEMSEDDÎN MARMARAVÎ
AHMED ŞEYBÂNÎ
AHMED ŞÎRÂNÎ
AHMED-İ TİCÂNÎ
AHMED BİN ÜSTÂZÜ'L-A'ZAM
AHMED BİN YAHYÂ EL-CELÂ
AHMED YEKDEST CÜRYÂNÎ
AHMED YESEVÎ
AHMED EZ-ZÂHİD
AHMED-İ ZERRÛK
AHMED BİN ZEYD
AHMED ZİYÂÜDDÎN EFENDİ
AHMED ZİYÂEDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ
AHMEDULLAH
AHMEDÜ BAMBA
AHNEF EL-HEMEDÂNÎ
AHNEF BİN KAYS
ÂİŞE BİNTİ CÂFER-İ SÂDIK
AKBIYIK SULTAN
AKŞEMSEDDÎN
AKYAZILI SULTAN
ALÂ BİN ZİYÂD
ALÂEDDÎN ÂBİZÎ
ALÂEDDÎN ALİ ERDEBİLÎ
ALÂEDDÎN ALİ ESVED KARAHİSÂRÎ (KARA HOCA)
ALÂEDDÎN ALİ FENÂRÎ (ALÂEDDÎN ALİ BİN YÛSUF)
ALÂEDDÎN ARABÎ EFENDİ
ALÂEDDÎN-İ ATTÂR
ALÂEDDÎN GONCDÜVÂNÎ
ALÂEDDÎN BİN ESAD LÂHORÎ
ALÂEDDÎN HALVETÎ
ALÂEDDÎN HAREZMÎ
ALÂEDDÎN KONEVÎ
ALÂEDDÎN-İ SÂBİR
ALÂEDDÎN UŞÂKÎ
ALÂÜDDEVLE SEMNÂNÎ
ALEVÎ BİN ABDULLAH
ALEVÎ BİN ALİ
ALEVÎ BİN MUHAMMED
ALEVÎ BİN MUHAMMED SÂHİB-ÜD-DEVÎLE
ALEVÎ BİN ÜSTÂZ-ÜL-A'ZAM
ALİ BİN ABDULLAH BİN ABBÂS
ALİ BİN ALEVÎ BİN MUHAMMED
ALİ BEHÇET EFENDİ
ALİ BEKKÂ
ALİ BİN BENDÂR SAYRAFÎ
ALİ DEDE BOSNEVÎ
ALİ BİN EBÛ BEKR EL-İDRÎSÎ
ALİ EFENDİ
ALİ EFENDİ (MİDİLLİLİ)
ALİ BİN EMRULLAH
ALİ FERÂHÎ
ALİ BİN FUDAYL
ALİ GÂLİB VASFÎ EFENDİ
ALİ GAV SULTAN
ALİ HÂDÎ (NAKÎ)
ALİ HÂFIZ
ALİ BİN HAMZA EL-İSFEHÂNÎ
ALİ EL-HARÎRÎ
ALİ HAVÂS BERLİSÎ
ALİ BİN HEYTÎ
ALİ İSFEHÂNÎ
ALİ KAZVÂNÎ (KÎZVÂNÎ)
ALİ MAHALLÎ
ALİ EL-MASÎSÎ
ALİ BİN MEYMÛN MAĞRİBÎ
ALİ BİN MUHAMMED
ALİ BİN MUHAMMED BİN BEŞŞÂR
ALİ BİN MÛSÂ FEŞLİ
ALİ BİN MUSTAFA ÖMERÎ
ALİ BİN MUVAFFAK
ALİ MÜTTEKÎ EL-HİNDÎ
ALİ MÜZEYYEN
ALİ NÂTİKÎ
ALİ NEBTÎTÎ
ALİ OSMAN EFENDİ
ALİ RÂMİTENÎ
ALİ RIZÂ
ALİ RIZÂ ACARA
ALİ SEMERKANDÎ
ALİ SEPTÎ
ALİ SİNCÂRÎ
ALİ ŞEVNÎ
ALİ BİN ŞİHÂB
ALİ BİN YAHYÂ GEYLÂNÎ
ALİ YEŞRÛTÎ
ALİHAN BABA
ALKAME BİN KAYS
ALVÂN HAMEVÎ
ALVARLI MUHAMMED LÜTFİ (EFE)
AMASYALI SEYDÎ HALÎFE
A'MEŞ (SÜLEYMÂN BİN MİHRÂN)
ÂMİNE-İ REMLİYYE
ÂMİR BİN ABDULLAH
ÂMİR BİN ABDULLAH ANBERÎ
AMMÂR-I YÂSER
AMR BİN DÎNÂR
AMR BİN KAYS EL-MÜLÂÎ
AMR BİN MEYMÛN EVDÎ
AMR BİN MÜRRE
AMR BİN OSMAN MEKKÎ
AMR BİN ŞURAHBİL
AMR BİN UTBE
ANKARAVÎ İSMÂİL RUSÛHÎ
ANKUZU BABA
ARAB BABA
ARAB DEDE
ARAB DEDE
ARABÎ FEŞTÂLÎ EL-MAĞRİBÎ
ARABGİRLİ ÖMER BABA
ÂRİF-İ DİKGERÂNÎ
ÂRİF-İ RİVEGERÎ
ARPACI DEDE
ASLAN BABA
ASLAN DEDE (MECZÛB)
AŞÇI YAHYÂ BABA
ÂŞIK EFENDİ
ÂŞIK PAŞA
ÂŞIKLI SULTAN
ATÂ BİN EBÛ REBÂH
ATÂ EFENDİ
ATÂ EL-EZRAK
ATÂ BİN MEYSERE EL-HORASÂNÎ
ATÂ SÜLEYMÎ
ATÂ BİN YESÂR
ATÂULLAH (ATÂÎ AHMED) EFENDİ
ATEŞBÂZ VELÎ
ATPAZARLI OSMAN FADLI EFENDİ (KUTUP OSMAN)
AVDAN BABA
AVN BİN ABDULLAH
AYDERÛSÎ
AYDERÛSÎ (ABDULLAH BİN ABDULLAH)
AYDERÛSÎ (ABDURRAHMÂN BİN MUSTAFA)
AYDERÛSÎ (ABDÜLKÂDİR BİN ŞEYH)
AYDERÛSÎ (EBÛ MUHAMMED)
AYDERÛSÎ (MUHAMMED BİN ABDULLAH)
AYDERÛSÎ (ŞEYH BİN ABDULLAH)
AYDÎ BABA
AYNÎ DEDE
AYN-ÜL-KUDÂT HEMEDÂNÎ
AYNÜZZEMÂN CEMÂLEDDÎN-İ GEYLÂNÎ
AYSÂVÎ (AHMED BİN YÛNUS ED-DIMEŞKÎ)
AZERÎ HAMZA BİN ALİ
AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ
AZİZ NESEFÎ
AZZÂZ BİN MÜSTEVDÎ EL-BETÂİHÎ

B
BABA HAYDAR SEMERKANDÎ
BABA KEMÂL CÜNDÎ
BABA NÎMETULLAH NAHÇIVÂNÎ
BABA TÂHİR URYÂN
BABA YÛSUF SİVRİHİSÂRÎ
BABAZÂDE
BAHRAK (MUHAMMED BİN ÖMER)
BAHRİ DEDE
BAHŞÎ
BAHŞÎ HALÎFE
BÂKILLÂNÎ
BÂLÎ EFENDİ (SEKRÂN)
BALTALI DEDE
BALZAT HACI BABA VELÎ
BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ
BAYRAKLI SULTAN
BAYTAZZÂDE HACI ABDULLAH
BEDİRHAN BEY
BEDÎ'UDDÎN SEHÂRENPÛRÎ
BEDÎ'UDDÎN ŞÂH MEDÂR
BEDREDDÎN SERHENDÎ
BEHÂEDDÎN BUHÂRÎ (ŞÂH-I NAKŞİBEND)
BEHÂEDDÎN KIŞLAKÎ
BEHÂEDDÎN BİN LÜTFULLAH
BEHÂEDDÎN MECZÛB EL-KÂDİRÎ
BEHÂEDDÎN VELED
BEHÂEDDÎN VELED
BEHÂEDDÎN ZEKERİYYÂ (MUHAMMED BİN KUTBÜDDÎN)
BEHÂEDDÎNZÂDE (MUHYİDDÎN MUHAMMED BİN BEHÂEDDÎN)
BEHİŞTÎ
BEHLÜL-İ DÂNÂ
BEHRULLAH EFENDİ
BEHZÂT-I VELÎ
BEKÂ BİN BATÛ
BEKÂ BİN MAHLED
BEKKÂR RAHÎBÎ
BEKR BİN ABDULLAH MÜZENÎ
BEKR EL-MECZÛB
BEKR BİN ÖMER FERSÂNÎ
BEKR SIDKI VİSÂLİ
BEKRÎ
BEKRÎ (EBÜ'L-MEKÂRİM)
BENÂ KUREŞÎ
BENLİ SULTAN
BENNÂN EL-HAMMÂL
BERBEHÂRÎ
BERDEÎ SULTAN
BERGAMALI HACI İBRÂHİM EFENDİ
BERK
BEŞİK BABA
BEŞİR AĞA
BEŞİR AĞA
BEŞİR-İ EBŞİR
BEYZÂDE EFENDİ
BEYZÂDE HACI MEHMED NÛRİ EFENDİ
BEYZÂDE MUSTAFA AHISKALI
BÎBÎ CEMÂL HÂTUN
BÎBÎ HACERE HANIM
BİLÂL-İ MA'RİBÎ
BİLÂL BİN SA'D
BİRGİVÎ
BİŞR-İ HÂFÎ
BİŞR BİN MANSÛR ES-SÜLEYMÎ
BORANLI MUSTAFA BABA
BOSNALI ABDULLAH EFENDİ (ABDULLAH-I RÛMÎ)
BOSTAN ÇELEBİ
BOSTANCI BABA
BUHÂRÎ
BURHÂNEDDÎN MUHAKKIK TİRMİZÎ
BURHÂNEDDÎN BİN MUHAMMED EĞRİDİRÎ
BUSAYRÎ (MUHAMMED BİN SAÎD BİN HAMMÂD)
BÜNDÂR BİN HÜSEYİN ŞİRÂZÎ

C
CABBÂR DEDE
CÂBİR BİN ZEYD
CÂFER BİN ABDÜRRAHÎM KİLÂÎ
CÂFER BİN AHMED ES-SERRÂC
CÂFER EFENDİ
CÂFER-İ HULDÎ
CÂFER HUZÂ
CÂFER MEKKÎ
CÂFER-İ SÂDIK
CÂFER-İ SÂDIK BİN ALİ AYDERÛSÎ
CÂFER BİN SÜLEYMÂN DÂBİÎ
CÂKÎR EL-KÜRDÎ
CÂMÎ AHMED DEDE
CÂRULLAH VELİYYÜDDÎN EFENDİ
CEBE ALİ
CELÂL ALİ DEDE
CELÂL TEHÂNİSERÎ
CELÂLEDDÎN-İ DEVÂNÎ
CELÂLEDDÎN EBÛ YEZİD PÜRÂNÎ
CELÂLEDDÎN-İ HİNDÎ (KUTB-İ RABBÂNÎ, KEBÎR-ÜL-EVLİYÂ)
CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ
CELÂLEDDÎN TEBRÎZÎ
CELÂLZÂDE MUSTAFA ÇELEBİ
CELÂLZÂDE SÂLİH ÇELEBİ
CEMÂL HALÎFE
CEMÂLEDDÎN AKSARÂYÎ
CEMÂLEDDÎN EZHERÎ
CEMÂLEDDÎN HANSEVÎ
CEMÂLEDDÎN MAHMÛD HULVÎ
CEMÂLEDDÎN-İ UŞŞÂKÎ
CEMEL ALİ DEDE (TURUT)
CERRÂHZÂDE
CEVHERE BERÂSİYYE
CEZÎRÎ
CEZÛLÎ
CİHANGİRLİ HASAN EFENDİ
CÜBEYR BİN NÜFEYR
CÜNEYD-İ BAĞDÂDÎ

Ç
ÇANDARLI KARA HALİL HAYREDDÎN PAŞA
ÇELEBİ ABDÜLCELÎL
ÇELEBİ ÂRİF KÜÇÜK
ÇELEBİ BUSTAN
ÇELEBİ CEMÂLEDDÎN
ÇELEBİ FERRUH
ÇELEBİ HALÎFE
ÇELEBİ HÜSÂMEDDÎN
ÇELEBİ HÜSREV
ÇERKEZ ŞEYHİ
ÇIRAĞ-I DEHLİ
ÇOMAK DEDE

D
DAHMEL BİN ABDULLAH
DA'LEC BİN AHMED
DÂRENDELİ MUHAMMED HİLMİ EFENDİ
DÂRENDELİ ÖMER RIZÂÎ
DÂVÛD BİN A'ZEB
DÂVÛD-İ HALVETÎ
DÂVÛD-İ İSKENDERÎ
DÂVÛD-İ KAYSERÎ
DÂVÛD SAMADÎ
DÂVÛD BİN SEYYİD EL-HÜSEYNÎ
DÂVÛD-İ TÂÎ
DAYGAM BİN MÂLİK
DEDE HALÎFE
DEDE MOLLA
DEDE ÖMER RÛŞENÎ
DEDEBAĞ DEDE
DEDİĞİ SULTAN
DEHHÂK BİN MÜZÂHİM
DEHLEVÎ
DELİ BİRÂDER (MUHAMMED BİN DURMUŞ)
DEMİR HOCA
DEMİRTAŞ MUHAMMEDÎ
DERDİMEND DEDE
DERVİŞ AHMED SEMERKANDÎ
DERVİŞ HACI
DERVİŞ MUHAMMED
DERYÂ ALİ BABA
DESTÎNE HÂTUN
DEVECİ SULTAN
DEYNEKLİ BABA
DIRÂR BİN MÜRRE
DİMİTROFÇALI MUSLİHUDDÎN EFENDİ
DİZDARZÂDE AHMED EFENDİ
DURSUN FAKİH (TURSUN FAKİH)

E
EBDAL HASAN
EBDAL KUMRAL
EBDAL MURÂD
EBNÂSÎ (İBRÂHİM BİN MÛSÂ)
EBÛ ABDULLAH EL-BASRÎ
EBÛ ABDULLAH CAVPÂRE
EBÛ ABDULLAH DÎNEVERÎ
EBÛ ABDULLAH HADRAMÎ
EBÛ ABDULLAH EL-HÂKAN ES-SÛFÎ
EBÛ ABDULLAH EL-KUREŞÎ
EBÛ ABDULLAH MAĞRİBÎ
EBÛ ABDULLAH EL-MEHÂÎ
EBÛ ABDULLAH MERRAKÛŞÎ
EBÛ ABDULLAH EL-MUKRÎ
EBÛ ABDULLAH NİBÂCÎ
EBÛ ABDULLAH-I RODBÂRÎ
EBÛ ABDULLAH SE